Školní družina


Aktuality

Ateliér KLÍČEK 2.pololetí

Přihláška Klíček   Kroužek Klíček

Výtvarné práce

výtvarné práce

Informace o činnosti v jednotlivých odděleních

1.oddělení Myšáci

zari 1.odd   říjen 1.odd   listopad 1.odd

2.oddělení  Méďové

 říjen 2.odd  listopad 2. odd

3.oddělení  Zajdové

zari 3.odd  říjen 3.odd

4.oddělení  Žabičky

zari 4.odd  říjen 4.odd   listopad 4.odd  prosinec 4.odd.

5. oddělení

zari 5.odd  říjen 5.odd   listopad 5.odd

6. oddělení Pejsci

listopad 6.odd

Docházka žáků do družiny

ke stažení
• Provoz školní družiny je od 6.30 do 7:45 a od 11:40 do 17:00 hod.
• Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.
• Odchody – odchylky ve způsobu a rozsahu v odchodu žáka ze ŠD, které jsou uvedeny na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce písemně, na samostatném lístku.
• Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí TU.
• Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.
• Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.
• Pobyt žáků v ŠD končí v 17:00 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 17.15 hod., řídí se příslušná vychovatelka pokynem ŘŠ – v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD, musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR.