Kontakty


Základní škola a Mateřská škola Smolkova v Praze 12
Smolkova 565/8
142 00 Praha 4

e-mail: info@zs-smolkova.cz

identifikátor datové schránky‎: csfmhmf

tel. : +420 241 471 362
fax.: +420 241 470 289

Vedení školy

Mgr. Pavel Šafránek (ředitel, jednatel)
reditel@zs-smolkova.cz
Ing. Josef Filip (zástupce ředitele)
filip@zs-smolkova.cz

Výchovný poradce

Mgr. Dana Pěknicová
+420 776 005 955
peknicova@zs-smolkova.cz

Školní metodik prevence

Mgr.Petříková Lucie
petrikova@zs-smolkova

Pedagogický sbor

E-mailové spojení

Bc.Bretšnajdrová Hana
bretsnajdrova@zs-smolkova.cz
Ing., Bc.Cibulková Stanislava
cibulkova@zs-smolkova.cz
Černá Miroslava
cerna@zs-smolkova.cz
Dušková Marta
duskova@zs-smolkova.cz
Ing.Filip Josef
filip@zs-smolkova.cz
Mgr.Holá Eva
hola@zs-smolkova.cz
Mgr.Jobek Tomáš
jobek@zs-smolkova.cz
Mgr.Kolářová Ivana
kolarova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kračmanová Eva    
kracmanova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kutheilová Marie
kutheilova@zs-smolkova.cz
Mgr.Martausová Anna
martausova@zs-smolkova.cz
Mgr.Pavelková Věra
pavelkova@zs-smolkova.cz
Mgr.Petříková Lucie
petrikova@zs-smolkova.cz
Mgr.Pěknicová Dana
peknicova@zs-smolkova.cz
Mgr.Plachý Josef  
plachy@zs-smolkova.cz
Proche Dagmar
proche@zs-smolkova.cz
Raušová Lenka
rausova@zs-smolkova.cz
Bc. Soukupová Blanka
soukupova@zs-smolkova.cz
Mgr.Šafránek Pavel
reditel@zs-smolkova.cz
Mgr.Trnková Jana
trnkova@zs-smolkova.cz
Mgr.Vojta Václav  
vojta@zs-smolkova.cz
Mgr.Vojtová Veronika  
vojtova@zs-smolkova.cz

Školní speciální pedagog, školní adaptační koordinátor, školní asistent

Mgr. Bc. Petra Kinclová Vondrušková
kinclova@zs-smolkova.cz

Konzultační hodiny v úterý 14 – 16 hodin po předchozí domluvě

Asistenti pedagoga

Zdena Černá

Ing.Thu Ha Nguyenová
nguyenova.ms@zs-smolkova.cz

Hana Nytlová
nytlova.ms@zs-smolkova.cz

Školní družina

Bc. Blanka Soukupová (vedoucí vychovatelka)
778 709 803
soukupova@zs-smolkova.cz

Vychovatelky
777 600 432

Bc. Zuzana Kadlecová
kadlecova@zs-smolkova.cz
Bc.Radka Pokorná
pokorna@zs-smolkova.cz
Petra Pospíšilová
Eliška Schmittová
schmittova@zs-smolkova.cz
Soňa Zajnullina
zajnullina@zs-smolkova.cz

Školní jídelna

Zdena Kubálková (vedoucí ŠJ)
+420 241 710 819
+420 778 709 802
jidelna.zs@zs-smolkova.cz

Pověřenec pro GDPR

Mgr. Jana Vlková
vlkova@zs-smolkova.cz
+420 607 668 669