Kontakty


ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12
Smolkova 565/8
142 00 Praha 12

e-mail: zs.smolkova@centrum.cz

 tel.: 241 471 362
fax.: 241 470 289

Vedení školy

Mgr. Pavel Šafránek (ředitel, jednatel)
reditel@zs-smolkova.cz
Ing. Josef Filip (zástupce ředitele)
filip@zs-smolkova.cz

Výchovný poradce

Mgr. Dana Pěknicová
776 005 955
peknicova@zs-smolkova.cz

Školní metodik prevence

Mgr.Petříková Lucie
petrikova@zs-smolkova

Pedagogický sbor

Termín konzultačních hodin a e-mailové spojení

Bc.Bretšnajdrová Hana
poslední čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
bretsnajdrova@zs-smolkova.cz
Ing., Bc.Cibulková Stanislava
poslední úterý v měsíci 15.30 – 16.30
cibulkova@zs-smolkova.cz
Černá Miroslava
poslední čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
cerna@zs-smolkova.cz
Ing.Filip Josef
první čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
filip@zs-smolkova.cz
Mgr.Holá Eva
hola@zs-smolkova.cz
Mgr.Jobek Tomáš
první pondělí v měsíci 14.45 – 15.45
jobek@zs-smolkova.cz
Mgr.Kolářová Ivana
první čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
kolarova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kovářová Alena
kovarova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kračmanová Eva    
první středa v měsíci 15.30 – 16.30
kracmanova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kutheilová Marie
poslední čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
kutheilova@zs-smolkova.cz
Mgr.Martausová Anna
první čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
martausova@zs-smolkova.cz
Mgr.Pavelková Věra
poslední čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
pavelkova@zs-smolkova.cz
Mgr.Petříková Lucie
první pátek v měsíci 15.00 – 16.00
petrikova@zs-smolkova.cz
Mgr.Pěknicová Dana
poslední čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
peknicova@zs-smolkova.cz
Mgr.Plachý Josef  
poslední úterý v měsíci 15.30 – 16.30
plachy@zs-smolkova.cz
Raušová Lenka
rausova@zs-smolkova.cz
Mgr.Šafránek Pavel
první čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
reditel@zs-smolkova.cz
Mgr.Trnková Jana
poslední úterý v měsíci 15.30 – 16.30
trnkova@zs-smolkova.cz
Mgr.Vojta Václav  
první čtvrtek v měsíci 15.30 – 16.30
vojta@zs-smolkova.cz
Vojtová Veronika  
první úterý v měsíci 16.00 – 17.00
vojtova@zs-smolkova.cz
Mgr.Vydřihostová Věra  
první úterý v měsíci 15.00 – 16.00
vydrihostova@zs-smolkova.cz

Asistenti pedagoga

Školní družina

Bc. Blanka Soukupová (vedoucí vychovatelka)
778 709 803
soukupova@zs-smolkova.cz

Vychovatelky
777 600 432

Bc. Zuzana Kadlecová
kadlecova@zs-smolkova.cz
Mgr. Jitka Lindová
lindova@zs-smolkova.cz
Bc.Radka Pokorná
pokorna@zs-smolkova.cz
Eliška Schmittová
schmittova@zs-smolkova.cz
Soňa Zajnullina
zajnullina@zs-smolkova.cz

Školní jídelna

Zdena Kubálková (vedoucí ŠJ)
241 710 819, 778 709 802
jidelna.zs.smolkova@centrum.cz