Náš tým


Učitelé ve školním roce 2018/19

Třídní učitelé :
Přípravná třída Lenka Raušová
I. A Bc.Blanka Soukupová VI. A Mgr. Josef Plachý
I. B Miroslava Černá
II. A Mgr. Věra Vydřihostová VII.A Bc. Hana Bretšnajdrová
II. B Mgr. Věra Pavelková
III. A Mgr.Veronika Vojtová VIII.A Mgr. Eva Holá
III. B Mgr. Ivana Kolářová VIII.B Mgr. Marie Kutheilová
IV. A Mgr. Anna Martausová IX. A Mgr. Tomáš Jobek
IV. B Veronika Damjanová
V. A Mgr. Václav Vojta
V. B Mgr. Lucie Petříková Výchovný poradce :
Mgr. Dana Pěknicová
Netřídní učitelé : tel. 776 005 955
Ing., Bc. Stanislava Cibulková
Mgr.Jana Trnková Asistenti pedagoga :
Mgr. Eva Kračmanová Ing.Thu Ha Nguyenová
Mgr.Dana Pěknicová Zdenka Černá

Hana Nytlová

Školní speciální pedagog, školní adaptační koordinátor, školní asistent :

Mgr. Bc. Petra Kinclová Vondrušková

15-16 učitelský sbor