Náš tým


Učitelé ve školním roce 2017/18

Třídní učitelé :

Přípravná třída Renata Fialová
I. A Mgr. Věra Vydřihostová V.A Mgr.Josef Plachý
I. B Mgr. Božena Vencálková VI. A Bc. Hana Bretšnajdrová
II. A Veronika Vojtová VII. A Mgr. Dana Pěknicová
II.B Mgr. Ivana Kolářová VII. B Mgr. Marie Kutheilová
III. A Mgr. Anna Martausová VIII.A Mgr. Tomáš Jobek
III.B Miroslava Černá IX. A Mgr. Jana Trnková
IV. A IX. B  Mgr. Václav Vojta
IV. B Mgr. Věra Pavelková

Netřídní učitelé :

Výchovný poradce :

Ing., Bc. Stanislava Cibulková
Mgr. Eva Holá
Mgr. Eva Kračmanová
Mgr. Dana Pěknicová
tel. 776 005 955

Asistenti pedagoga :

Černá Zdenka
Raušová Lenka
15-16 učitelský sbor