1. a 0. ročník


1. ročník - rozdělení

0. ročník (PT)

Organizace 1.9.2020

Vyučování do 8:45
1. a PT – přivítání žáků  v 8:15 ve vestibulu školy, 8:30 rodiče do ŠD
1. a PT  – “třídní schůzka” rodičů žáků 9:00 – 9:30 v kmenových třídách (děti v ŠD)

oběd 11:00 – 12:00