Dotazník pro rodiče dětí


Vážení rodiče,

od jara roku 2016 je naše škola zapojena do Místního Akčního Plánu ve vzdělávání /MAP/celého správního obvodu Praha 12 a MČ Praha-Kunratice, jehož realizace se účastní téměř 50 školských zařízení. Smyslem této strategie ze strany našeho a dalších zřizovatelů je ve spolupráci s námi, řediteli škol, aktivně usilovat o proměnu českého školství. Z tohoto důvodu byl i do naší školy poslán Dotazník od MAP pro Vás – rodiče, který mi dovolte nyní rozeslat pro účely zpětné vazby MAP a přetlumočit poděkování za Váš čas při jeho vyplnění. Termín pro vyplnění dotazníku je 7. prosince 2020.

MAP připravuje i zajímavé přednášky pro rodiče a školy, tzv. EduCoffee. Připojeny jsou dvě nabídky on-line setkání pro rodiče  „EduCoffee on-line“ tento ČTVRTEK  3. prosince od 16hodin,  kdy mjr. Václav Písecký bude mluvit o bezpečí na internetu, včetně aktuálních hrozeb, z pohledu policie. Dalším online EduCOffeem  jsou Rodiče a děti v době COVIDové, s klinickým psychologem a psychoterapeutem Janem Kulhánkem. Pozvánky získáte proklikem na: www.mappraha12.cz.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši pozornost, kterou jste věnovali tomuto důležitému tématu

důležitému sdělení.      

 

 

Dotazník k vyplnění v češtině

https://forms.gle/S2qifVGkdjKJCAao8

 

Dotazník k vyplnění v ruštině – Анкету

https://forms.gle/pS6pEiwGsaAowM8X6

 

Dotazník k vyplnění ukrajinštině – Анкета

https://forms.gle/HyPcUM9oGgeymW7a6

 

Dotazník k vyplnění v angličtině – Questionnaire

https://forms.gle/FGKBH5vLTA8iGVwv5

 

Dotazník k vyplnění ve vietnamštině – Câu hỏi

https://forms.gle/zoiJsnwazFxR6tj3A