-na první týden zadány úkoly žákům ještě ve škole
Dále:
-e-mailová komunikace
-telefonická konverzace(SMS zprávy,Whatsapp)