ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

9.6.

Mluvnice
Do sešitu strana 196/6 (Pozor na čárky v souvětí.)
Zopakovat rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím.
Pomalu začít opakovat dosud probranou látku – vše v sešitě. Kdybyste měli jakékoli nejasnosti, ozvěte se mi, prosím, na Skype, stále platí online konzultace.

Také stále procvičujte pravopis online. =)

28.5.

Mluvnice
Vyplnit a zaslat přiložené pracovní listy  přiložené pracovní listy
Učebnice str. 194 + 195 vypsat do sešitu žluté rámečky + do sešitu str. 195/4

Sloh
Slohová práce – Můj týden v deníkových záznamech
Budete si psát deník – každý den napíšete krátký záznam toho, co se který den dělo. (Do slohového sešitu.)

19.5.

Mluvnice
Učebnice str. 186/3, str. 93 + 94/1,2,3,4
Prosím denně opakovat shodu podmětu s přísudkem, procvičovat online. (www.pravopisne.czwww.mojecestina.cz)
Nabídka Skype konzultací stále platí.

12.5.

Prostudovat přiložený list >> shoda přísudku s několikanásobným podmětem <<, vyplnit a poslat.
Opakovat shodu podmětu s přísudkem na stránkách www.pravopisne.cz, www.mojecestina.cz a www.umimecesky.cz
Shodu PO a PŘ je potřeba opakovat denně, aby si děti látku zapamatovaly a byly schopny pravidla používat automaticky. 

5.5.

Mluvnice 
Prostudovat přiložený list shoda přísudku s podmětem >> zde << a doplnit v něm úkoly. 
Do sešitu pak napsat cvičení 3 a 4 ze strany 177 v učebnici. 
Vše zaslat na email.
Jelikož je shoda přísudku s podmětem nová látka a děti s ní mohou mít problém, nabízím také možnost vysvětlení látky přes Skype. (Lucie Petříková, Skype jméno: petrikovalu)
 
Literatura
Dokončit čtenářský deník a zaslat na email

28.4.

Mluvnice
Učebnice str. 165/5 a,b,c
                          165/6 a – do sešitu
 Procvičování pravopisu na stránkách www.mojecestina.cz, www. pravopisne.cz
 
Sloh
Kam bych jel/a na výlet, kdybych mohl/a cestovat

21.4.   
Mluvnice 
Na stranách 164, 166, 167 a 168 pročíst a opsat žluté rámečky. Prostudovat přiložený zakladni_skladebni_dvojice a určovací skladební dvojice. 
Strana 167/3, 169/5 a,b -vše do sešitu
Vypracovat list na základní skladební dvojice.
 
Literatura
Kdo má již přečtenou svou dobrodružnou knihu, může začít pracovat na čtenářském deníku.
 

14.4. do 17.4

Prosím, zopakujte si slovesa, vše, co jsme dosud probrali. Dále str. 163 celá (stačí tužkou do učebnice) a přiložené pracovní listy zaslat vyplněné na email.

Podm. zpusob

8.4. Tradiční české Velikonoce (volný slohový útvar)
Veselé Velikonoce! =)

31.3.2020

Mluvnice:
Podmiňovací způsob – prostudovat přiložený výklad a vypracovat úkol. (list podm. způsob 5.B)
V učebnici přečíst str. 156 – Tvary podmiňovacího způsobu, vypracovat do sešitu str. 157/2.
Do sešitu napsat str. 161/1, 161/2.

Literatura:
Najít doma libovolnou dobrodružnou knížku, popřípadě se podívat na stránky knihoven (některé knihovny zpřístupnily materiály zdarma) a začít číst. Název knihy zaslat na email.

Mluvnice – Slovesa
učebnice str. 152/ cv. 4 
učebnice str. 153 žlutý rámeček přečíst, přepsat do sešitu, 153/2 – doplnit a přepsat
Učebnice str. 154 žlutý rámeček do sešitu 
Učebnice str. 156/2 taktéž do sešitu

+ pracovní list slovesa 5.B 

Sloh
Vymyslete pohádku na volné téma. (Fantazii se meze nekladou.) Hotovou pohádku zaslat na email. 
Literatura
Poslat mi na email čtenářský deník Mikulášovy patálie

MATEMATIKA

Matematika květen-červen

Matematika květen

učivo pro 19-27.3.2020

od str. 68 -písemné dělení dvojciferným dělitelem – do str. 73-převody jednotek
Minutovky 1. díl str. 29, str.32/64.cvičení
Minutovky 2. díl str. 29, cvičení 53 a/
YouTube „Dělení dvojciferným číslem

matematika_duben

ANGLICKÝ JAZYK

18.6. anglický jazyk 5.r

8.6. anglický jazyk

3.6. anglický jazyk

 26.5.anglický jazyk   19.5. Anglický jazyk   4.5 anglický jazyk  27.4. anglický jazyk   21.4 anglický jazyk    anglicky_jazyk 1      anglický jazyk_2      14.4. anglický jazyk 3

Učebnice str.44 -45 – 21. lekce
Obtáhnout slovíčkaPřepsat do školního sešitu tvoření budoucího času ( 45 / 4)
Přečíst članek, přeložit do školního sešitu ( 44/1 )
Pracovní sešit str. 44 -45 23. – 27. 3. 2020

Opakovací lekce 22 ( str. 46 – 47 )
Obtáhnout slovíčka
Pracovní sešit str. 46 -47

Poslouchat anglické písničky, filmy v anglickém znění s anglickymi titulky:-)

INFORMATIKA

informatika_1  informatika_2

VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA

3.6 Vlastiveda

11.5. Přírodověda, Vlastivěda     21.4. Prirodoveda a Vlastiveda    přírodověda a vlastivěda_1     přírodověda a vlastivěda_2