FYZIKA

  21.5 fyzika  fyzika_1  fyzika_2    17.4 fyzika 3  vypracované testy poslat učiteli na email.

DĚJEPIS

Závěrečné hodnocení

11.5 kontrolní test    21.4 . dějepis       dějepis_1  dějepis_2

PŘÍRODOPIS  EKOLOGIE

3.6. ekologie

28.5. Přírodopis 13.5 Ekologie  11.5. Přírodopis  21.4. Přírodopis Ekologie    přírodopis – ekologie_1   přírodopis – ekologie_2

MATEMATIKA

Opakování krychle a kvádru do středy 17.6

3.6.

Střední příčky
str. 174-176
cv. 3.-8. vypracovat na A4 nebo do sešitu a poslat do 10.6.

28.5.

Těžnice a těžiště trojúhelníka str. 169 – 172.

pracovní list 1    pracovní list_2

  Pozn. Papírovou podobu nemusí odevzdávat ti, kteří posílají práce na mail.

22.5. Výšky v trojúhelníku str. 172-3     + pracovní list <<

13.5.

KRUŽNICE OPSANÁ A VEPSANÁ TROJÚHELNÍKU str. 166-169

pracovní list1  pracovní list2    Odevzdat do 20. 5. 2020.  vypracované úlohy lze donést do vrátnice školy mezi 8-11 h.

7.5.

Prostudovat:
ÚHLY V TROJÚHELNÍKU str. 158+159
TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST str. 162+163
TŘÍDĚNÍ TROJÚHELNÍKŮ str. 164
Vypracovat listy do 13.5.     7.5 pracovní listy

23.4.matematika       11.4. pracovní list

dělitel, prvočísla a čísla složená, rozklad na součin prvočísel

nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, využítí https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=n%C3%A1sobek%2Cd%C4%9Blitel&s.x=5&s.y=12&rvpSearchScope=module

6.4. pracovní list

ANGLICKÝ JAZYK

8.6.Anglický jazyk

26.5. Angličtina 6.A_6     6.5. Anglictina 6.A_5  anglický jazyk_1   anglický_jazyk_2      8.4.-Angličtina_3  11.4 Angličtina _4

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

3.6. český jazyk

26.5. český jazyk    – Doplňte chybějící písmena, porovnejte se záznamem v domácím sešitu a přepiště do sešitu OV

  13.5 český jazyk, občanská výchova  4.5. český jazyk   27.4. český jazyk 5   20.4. český_jazyk_4     14.4. český jazyk 3       6.4. cesky jazyk 2  

ZEMĚPIS

3.6. zeměpis

25. 5. – 29. 5. zeměpis   18. 5. – 22. 5. zeměpis    4. 5. – 8. 5 zeměpis.  zeměpis 27. 4. – 1. 5.    zeměpis 20. – 25. 4  zeměpis_1  zeměpis_2  zeměpis_3    zeměpis_4     14.4. zeměpis 5

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Do sešitu Ov vyřešte tajenku (zaznamenejte nejen odpovědi, ale i otázky)
 a napište datum a název významného dne.
 
1) Datum narození TGM? (1. číslice)
2) Datum Pražského povstání 1945? (1. číslice)
3) Patron českých zemí? (1. p.)
4) Otec národa (pomník blízko Emauz)? (poslední p.)
5) Skupina lidí pokrevně spojených? (1. p.)
6) Na území ČR byl v letech 1939 až 1945 ….? (3. p)
7) 28. října 1918 vznikla ….? (1. p.)
8) 17. listopadu 1939 došlo k … vysokých škol? (poslední p.)

 

Nezapomente na referat o Svatem(Pasijovem) tydnu. Ozivte si poznatky o pohanskych a krestanskych tradicich v dobe velikonocnich svatku – viz sesity… Pohodove Velikonoce