FYZIKA

fyzika_1  fyzika_2      vypracované testy poslat učiteli na email.

DĚJEPIS

dějepis_1  dějepis_2

PŘÍRODOPIS  EKOLOGIE

přírodopis – ekologie_1   přírodopis – ekologie_2

MATEMATIKA

dělitel, prvočísla a čísla složená, rozklad na součin prvočísel

nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, využítí https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=n%C3%A1sobek%2Cd%C4%9Blitel&s.x=5&s.y=12&rvpSearchScope=module

6.4. pracovní list

ANGLICKÝ JAZYK

anglický jazyk_1   anglický_jazyk_2

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Upevňovat učivo, které jsme probrali, zkontrolovat, zda záznamy v sešite odpovídají teorii ve žlutých rámečcích. Máme probráno téměř vše, co je v učebnici, tedy hlavně upevňovat a procvičovat.

6.4. cesky jazyk 2

ZEMĚPIS

zeměpis_1  zeměpis_2  zeměpis_3    zeměpis_4