ANGLICKÝ JAZYK

Online výuka v instagramové skupině –  denně.

8.6.
Komplexní opakování látky probrané za 6. ročník

5.5. Present continuous for future arrangements

14.4. Začínáme comparative and superlative adjectives.

countable/uncountable nouns

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Online výuka v instagramové skupině –  denně.

8.6. Věta jednoduchá a souvětí

11.4. Pokračujeme větné členy 

větná skladba – větné členy, shoda přísudku s několikanásobným podmětem

FYZIKA

21.5 fyzika  fyzika_1   fyzika_2    17.4 fyzika 3   vypracované testy poslat učiteli na email.

MATEMATIKA

28.5. Matematika občanská výchova    28.5. příklady MAT   19.5.Matematika občanská výchova  29.4.Matematika, občanská výchova      21.4.   M + OV 3    matematika_1       8.4.-matematika 2, občanská výchova 2      8.4.Matematika příklady      

OBČANSKÁ NAUKA

 občanská výchova2  občanská výchova_1

DĚJEPIS

hodnocení

11.5 kontrolní test    21.4 . dějepis  dějepis_1    dějepis_2

PŘÍRODOPIS A EKOLOGIE

3.6.ekologie

 28.5. Přírodopis  13.5 Ekologie   11.5. Přírodopis      21.4. Prirodopis a Ekologie přírodopis, ekologie 1  přírodopis – ekologie_2

ZEMĚPIS

3.6. zeměpis

25. 5. – 29. 5. zeměpis    18. 5. – 22. 5. zeměpis  4. 5. – 8. 5 zeměpis.    zeměpis 27. 4. – 1. 5.   zeměpis 20. – 25. 4      14.4. zeměpis 5      zeměpis_1      zeměpis_2  zeměpis_3  zeměpis_4    

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Hudební výchova