ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, DĚJEPIS

český jazyk a dějepis_1         český jazyk a dějepis 2      český jazyk a dějepis 3

MATEMATIKA

Opakování z učebnice_1,    na GoogleClassroom (sledujte pokyny  pro pohyb v prostředí, ať se při práci cítíte komfortně, dodržujte termíny) – případně kontaktovat učitele 

ANGLICKÝ JAZYK

anglický jazyk_1  a na  GoogleClassroom  – případně kontaktovat učitele

anglický_jazyk_2

FYZIKA

učivo do 13.4.2020, do sešitu vypracovat otázky a úkoly z učebnice, zkušební testy jsou k dispozici ve vrátnici školy.
Siločáry elektrického pole: O 1,2/str.116 U 1,2,3/str.116 U 2,3,4/str.117
Elektrický proud: O 1,2,3/str.120 U 2,3,4,5/str.120
Co je elektrický proud? O 1,2,3,4/str.124 U 1,2/str.124
Měříme elektrický proud: O 1,2,3,4/str.128 U 1,2/str.128
Měříme elektrické napětí: O 1,2,3,4/str.131 U 1,2/str.131 U 3,4/str.13

fyzika_1  vypracované testy poslat učiteli na email.

CHEMIE

sulfidy   kyseliny    https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=ZFABE&svp=-&svp_ch=off
6.4. hydroxidy

NĚMECKÝ JAZYK

na  GoogleClassroom  nebo zde 5.LEKCE – Heute ist mein Tag!

Učebnice

  • naučit se slovíčka z 5.lekce, str. 119-120

Pracovní sešit:

  • str. 52/ cv. 2, 3
  • str. 53/ cv. 4, 5
  • str. 54/cv. 6 a, b
  • str. 55/ 7, 8
  • str. 56/10

Slohová práce na téma Mein Alltag (Můj všední den), min. 10 vět. Podobně jako v prac.sešitě na str. 54/6a. Poslat mailem na adresu vodickova@zs-smolkova.cz do 27.3.2020.

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Pracovní list – přečíst a vyplnit

Veškeré vyplněné pracovní listy prosím zaslat na email.

31.3.2020

pracovní list (aplikujeme znalosti výživy a civilizačních chorob)
Hotový pracovní list zaslat na email.

PŘÍRODOPIS

přírodopis_1   prirodopis_2