ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, DĚJEPIS

Závěrečné hodnocení

26.5. český jazyk   20.5. E.M.Remarque   12.5. český_jazyk    5.5.dějěpis  21.4. český jazyk _dějepis    český jazyk a dějepis_1         český jazyk a dějepis 2      český jazyk a dějepis 3

MATEMATIKA

Opakování z učebnice_1,    na GoogleClassroom (sledujte pokyny  pro pohyb v prostředí, ať se při práci cítíte komfortně, dodržujte termíny) – případně kontaktovat učitele       8.4.informace

ANGLICKÝ JAZYK

8.6.Anglictina 8.A

¨26.5 anglický jazyk   6.5. Anglictina _5

 anglický jazyk_1  a na  GoogleClassroom  – případně kontaktovat učitele

anglický_jazyk_2        8.4.-Angličtina_3    11.4. Angličtina _4

FYZIKA

21.5 fyzika  fyzika_1    17.4. fyzika 2   vypracované testy poslat učiteli na email.

učivo do 13.4.2020, do sešitu vypracovat otázky a úkoly z učebnice, zkušební testy jsou k dispozici ve vrátnici školy.
Siločáry elektrického pole: O 1,2/str.116 U 1,2,3/str.116 U 2,3,4/str.117
Elektrický proud: O 1,2,3/str.120 U 2,3,4,5/str.120
Co je elektrický proud? O 1,2,3,4/str.124 U 1,2/str.124
Měříme elektrický proud: O 1,2,3,4/str.128 U 1,2/str.128
Měříme elektrické napětí: O 1,2,3,4/str.131 U 1,2/str.131 U 3,4/str.13

CHEMIE

sulfidy   kyseliny    https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=ZFABE&svp=-&svp_ch=off
6.4. hydroxidy

NĚMECKÝ JAZYK

na  GoogleClassroom  nebo zde 5.LEKCE – Heute ist mein Tag!

Učebnice

  • naučit se slovíčka z 5.lekce, str. 119-120

Pracovní sešit:

  • str. 52/ cv. 2, 3
  • str. 53/ cv. 4, 5
  • str. 54/cv. 6 a, b
  • str. 55/ 7, 8
  • str. 56/10

Slohová práce na téma Mein Alltag (Můj všední den), min. 10 vět. Podobně jako v prac.sešitě na str. 54/6a. Poslat mailem na adresu vodickova@zs-smolkova.cz do 27.3.2020.

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

19.5

Stejně jako zdravá strava je důležitý i pohyb. Každý z vás si bude po dobu jednoho týdne zaznamenávat pohybové aktivity (využijte chytré hodinky, fitness náramky). Tyto pohybové aktivity pak pošlete ve formě deníkových záznamů (sepsat den po dni). Na konci pak dejte krátké shrnutí, jak jste se svou aktivitou spokojeni. 

11.4. Popsat svůj denní režim v nynější situaci a co děláte pro své zdraví a jeho ochranu. Tento režim srovnejte s režimem běžným. Práci zaslat na email do 24.4

Pracovní list – přečíst a vyplnit

Veškeré vyplněné pracovní listy prosím zaslat na email.

31.3.2020

pracovní list (aplikujeme znalosti výživy a civilizačních chorob)
Hotový pracovní list zaslat na email.

PŘÍRODOPIS

28.5. Přírodopis   13.5. Prirodopis   21.4. Prirodopis   přírodopis_1   prirodopis_2

OBČANSKÁ VÝCHOVA

26.5. občanská výchova -přečtěte si ukázku zde a v učebnici str 81-83 Všeobecnou deklaraci lidských práv. Do sešitu zaznamenejte nejdůležitější myšlenky

Řešení
1) Datum narození TGM? (1. číslice) 
7. 3. 1850
2) Datum Pražského povstání 1945? (1. číslice)  
5. 5. 1945
3) Patron českých zemí? (1. p.)  
sv. Václav
4) Otec národa (pomník blízko Emauz)? (poslední p.)  
Palacký František
5) Skupina lidí pokrevně spojených? (1. p.)  
Rod, rodina
6) Na území ČR byl v letech 1939 až 1945 …. ? (3. p) 
Protektorát Čechy a Morava
7) 28. října 1918 vznikla ….? (1. p.) 
Československá republika
8) 17. listopadu 1939 došlo k … vysokých škol? (poslední p.) 
uzavření
 
Tajenka: 75. výročí
 
 Správné odpovědi
1) Datum a název významného dne?
8. 5. – Den vítězství (osvobození)
2) Přesné vymezení druhé světové války?
1. 9. 1939 až 2. 9. 1945
3) Kdy a kde byla podepsána kapitulace Německa? 
V Berlíně 8. 5. 1945
4) Jak se nazývá 17. listopad (vazba na rok 1939)
Den studenstva
5) Co se odehrálo v srpnu 1945?
Svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki
 
 
Milé žákyně a milí žáci,
 
do 12. 6. 2020  se seznamte v učebnici s otázkami závěrečného opakování. 
Pokud s pomocí učebnice nezvládnete odpovědět, připravte si (na papír) dotazy. 
 
Mějte se, co nejlíp to půjde!
S pozdravem Jana Trnková
 
Zdravím a přeji přívětivé dny!
 
Tentokrát do sešitu Ov vyřešte tajenku (nejen odpovědi, ale i otázky):
 
1) Datum narození TGM? (1. číslice)
2) Datum Pražského povstání 1945? (1. číslice)
3) Patron českých zemí? (1. p.)
4) Otec národa (pomník blízko Emauz)? (poslední p.)
5) Skupina lidí pokrevně spojených? (1. p.)
6) Na území ČR byl v letech 1939 až 1945 …. ? (3. p)
7) 28. října 1918 vznikla ….? (1. p.)
8) 17. listopadu 1939 došlo k … vysokých škol? (poslední p.)
 
 Odpovězte na otázky:
1) Datum a název významného dne?
2) Přesné vymezení druhé světové války?
3) Kdy a kde byla podepsána kapitulace Německa?
4) Jak se nazývá 17. listopad (vazba na rok 1939)
5) Co se odehrálo v srpnu 1945?
 

Nezapomente na referat o Svatem(Pasijovem) tydnu. Ozivte si poznatky o pohanskych a krestanskych tradicich v dobe velikonocnich svatku – viz sesity… Pohodove Velikonoce

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Hudební výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výtvarná výchova