ANGLICKÝ JAZYK

16. 3. – 20.3. 2020

Dokončit 12 lekci do str. 95
Check your progress ( s.95 )
Pracovní sešit vše do str. 77

23. – 27.3. 2020

Slohová práce o min.90 slov na téma Jak trávím čas o nuceném volnu? S využitím used to a if clause 2 ( poslat mailem na adresu hola@zs-smolkova.cz)!
Začít 13.lekci, str. 96, přeložit do sešitu , prac. sešit str.78.

Poslouchat anglické písničky, filmy v pův.znění i s anglickými titulky:))

anglický jazyk

anglické online testy

INFORMATIKA

informatika_1

MATEMATIKA

slovní úlohy řešené soustavou dvou lineárních rovnic

6.4. Funkce – přímá & nepřímá úměrnost

přijímací zkoušky online

OBČANSKÁ VÝCHOVA

16 . – 27 .3. 2020

Poslat mailem odpovědi ze str. 78 (hola@zs-smolkova.cz )do 20.3.2020
Přečíst novou kapitolu v učebnici Sociální vztahy ( str. 80 -83 ), napsat do sešity krátké výpisky.
Napsat slohovou práci na A5: Jak se zabavit v době karantény ?- poslat na mail do 27.3.2020

CHEMIE

alkoholy a fenoly

karbonylové sloučeniny https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=ZFABF&svp=-&svp_ch=off

6.4. Karboxylové sloučeniny

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

clovek a zdravi

PRACOVNÍ ČINNOSTI

pracovni cinnosti

PŘÍRODOPIS

přírodopis_1  prirodopis_2

EKOLOGIE

ekologie

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

český jazyk a literatura_1    český jazyk a literatura_2  český jazyk a literatura_3   český jazyk a literatura_4

NĚMECKÝ JAZYK

německý jazyk_1  německý jazyk_2

FYZIKA

učivo do 13.4.2020, do sešitu vypracovat otázky a úkoly z učebnice
O 1,2,3,4,5/str.138
Jaderný reaktor: nakreslit a popsat obr.8.8/str.139 O 1,2,3,4,5,6,7,8,9/str.140
Jaderná energetika: O 1,2,3,4/str.146
Ochrana před zářením: O 1,5,7,8/str.148 O 1,2,3,4/str.149
Země a vesmír: O 1,2,4,5,6/str.159 O 7,8,9,12,13/str.160

vypracované testy poslat učiteli na email.