E-mailová spojení na pedagogy


Bc.Bretšnajdrová Hana
bretsnajdrova@zs-smolkova.cz
Ing., Bc.Cibulková Stanislava
cibulkova@zs-smolkova.cz
Černá Miroslava
cerna@zs-smolkova.cz
Dušková Marta
duskova@zs-smolkova.cz
Ing.Filip Josef
filip@zs-smolkova.cz
Mgr.Holá Eva
hola@zs-smolkova.cz
Mgr.Jobek Tomáš
jobek@zs-smolkova.cz
Mgr. Bc. Kinclová Vondrušková Petra
kinclova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kolářová Ivana
kolarova@zs-smolkova.cz

Mgr. Košťálová Jitka
kostalova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kračmanová Eva    
kracmanova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kutheilová Marie
kutheilova@zs-smolkova.cz
Mgr.Lavická Lucie
lavicka@zs-smolkova.cz
Mgr.Pavelková Věra
pavelkova@zs-smolkova.cz
Mgr.Pěknicová Dana
peknicova@zs-smolkova.cz
Mgr.Plachý Josef  
plachy@zs-smolkova.cz

Proche Dagmar
proche@zs-smolkova.cz
Mgr. Soukupová Blanka
soukupova@zs-smolkova.cz
Mgr.Šafránek Pavel
reditel@zs-smolkova.cz
Mgr.Šimurková Lýdia
simurkova@zs-smolkova.cz
Mgr.Tomášková Anna
tomaskova@zs-smolkova.cz
Mgr.Trnková Jana
trnkova@zs-smolkova.cz
Bc.Vodičková Denisa
vodickova@zs-smolkova.cz
Mgr.Vojta Václav  
vojta@zs-smolkova.cz
Mgr.Vojtová Veronika  
vojtova@zs-smolkova.cz