INFORMACE PRO 9.ROČNÍK


Informace k přijímacím zkouškám

 

Podmínkou pro účast je negativní test, který nesmí být starší než 7 dní. Test zajistí žákům základní škola.

Termíny testů : pro žáky 9. ročníku 27.4.2021

pro víceletá gymnázia 29.4.2021

Čas a místo testování : mezi 10. a 11. hodinou v dílnách tzn. vstup ze dvora školy, pokud bude zamčeno, zvonit.

Pokud bude žák v době přijímací zkoušky nemocen, do 3 dnů se omluví řediteli SŠ nebo SOU a zkoušku vykoná v náhradním termínu.

V případě pozitivního testu je zákonný zástupce žáka povinen informovat praktického lékaře. Doklad o pozitivním testu se přikládá k omluvě neúčasti na zkoušce.

Ve středu 17.února 2021  od 9,30 do 11,30  proběhne ve sborovně školy kontrola přihlášek na střední školy a odborná učiliště. Žáci budou vstupovat do budovy po dvou, v rouškách  a nezapomenou na dezinfekci rukou.

Kontrolu provede třídní učitelka a výchovná poradkyně.  Ředitel školy (popř. zástupce ředitele) následně přihlášky orazítkuje a podepíše.

V případě zjištění chyb bude možné opravenou přihlášku donést ve čtvrtek.

Předání přihlášek na střední školy (odborná učiliště) proběhne  v pondělí 11.ledna 2021  od 10,00 do 11,00  ve vstupní hale ZŠ Smolkova.

Do budovy vstupujte jednotlivě a v roušce. Každý obdrží  dvě přihlášky + návod na jejich vyplnění. Vezměte si s sebou desky, popř. sešit formátu A4.

Informace o dalším průběhu přijímacího řízení budou žákům poskytovány průběžně s ohledem na aktuální situaci.

Atlas školství

Žáci devátého ročníku si mohou ve vrátnici školy vyzvednout publikaci ATLAS
ŠKOLSTVÍ. Jedná se o kompletní seznam pražských středních škol, včetně
adres, kontaktů, kódů atd.
Atlas bude pro vás připraven od pondělí, vždy od osmi do jedenácti hodin.

Schola Pragensis

SCHOLA PRAGENSIS 2020      >>>ke stažení<<<
čtvrtek 26.11. – sobota 28.11.
www.scholapragensis.cz
www.scholapragensis.online
Ve čtvrtek 26.11. v 10,00 bude zahájeno živé vysílání a do 12,00 budou žákům poskytnuty informace o přijímacím řízení.

Dny otevřených dveří
Vzhledem k současné situaci budou probíhat odlišným způsobem. Většina škol nabízí prohlídku po telefonické domluvě nebo on-line. Pokud je na stránkách školy uveden určitý termín, bude se prohlídka konat v omezeném počtu zájemců a za příslušných hygienických podmínek.