Kontakty


Základní škola a Mateřská škola Smolkova v Praze 12
Smolkova 565/8
142 00 Praha 4

e-mail: info@zs-smolkova.cz

identifikátor datové schránky‎: csfmhmf

IČO : 60437189

tel. : +420 241 471 362
fax.: +420 241 470 289

Vedení školy

Mgr. Pavel Šafránek (ředitel, jednatel)
reditel@zs-smolkova.cz
Ing. Josef Filip (zástupce ředitele)
filip@zs-smolkova.cz

Výchovný poradce

Mgr. Dana Pěknicová
+420 776 005 955
peknicova@zs-smolkova.cz

Školní metodik prevence

Mgr.Lavická (Petříková) Lucie
lavicka@zs-smolkova.cz

Pedagogický sbor

E-mailové spojení

Bc.Bretšnajdrová Hana
bretsnajdrova@zs-smolkova.cz
Ing., Bc.Cibulková Stanislava
cibulkova@zs-smolkova.cz
Černá Miroslava
cerna@zs-smolkova.cz
Dušková Marta
duskova@zs-smolkova.cz
Ing.Filip Josef
filip@zs-smolkova.cz
Mgr.Holá Eva
hola@zs-smolkova.cz
Mgr.Jobek Tomáš
jobek@zs-smolkova.cz
Mgr.Hanušová Jitka
hanusova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kračmanová Eva    
kracmanova@zs-smolkova.cz
Mgr.Kutheilová Marie
kutheilova@zs-smolkova.cz
Mgr.Lavická (Petříková) Lucie
lavicka@zs-smolkova.cz
Mgr.Pečená Lucie
pecena@zs-smolkova.cz
Mgr.Pěknicová Dana
peknicova@zs-smolkova.cz
Mgr.Petříková Eva
petrikova@zs-smolkova.cz
Proche Dagmar
proche@zs-smolkova.cz
Mgr.Říhová Kateřina
rihova@zs-smolkova.cz
Mgr. Soukupová Blanka
soukupova@zs-smolkova.cz
Mgr. Šafaříková Ivona
safarikova@zs-smolkova.cz
Mgr.Šafránek Pavel
reditel@zs-smolkova.cz
Mgr.Šimurková Lýdia
simurkova@zs-smolkova.cz
Mgr.Štekerová Věra
stekerova@zs-smolkova.cz
Mgr.Tomášková Anna
tomaskova@zs-smolkova.cz
Mgr.Trnková Jana
trnkova@zs-smolkova.cz
Ing.Vodičková Denisa
vodickova@zs-smolkova.cz
Mgr.Vojta Václav  
vojta@zs-smolkova.cz
Mgr.Vojtová Veronika  
vojtova@zs-smolkova.cz

Školní speciální pedagog, školní adaptační koordinátor, školní asistent

Mgr. Bc. Petra Kinclová Vondrušková
kinclova@zs-smolkova.cz

Konzultační hodiny v úterý 14 – 16 hodin po předchozí domluvě

Asistenti pedagoga

Zdena Černá
cernaz@zs-smolkova.cz
Hana Nytlová
nytlova@zs-smolkova.cz
Ludmila Hanzlíková
hanzlikova@zs-smolkova.cz
Bc. Diana Románová
romanova@zs-smolkova.cz
Jan Suchánek
suchanek@zs-smolkova.cz
Monika Marušková
maruskova@zs-smolkova.cz
Nataliya Vorozhylnyk
vorozhylnyk@zs-smolkova.cz
Eliška Jašková
jaskovak@zs-smolkova.cz

Školní družina

Mgr. Blanka Soukupová (vedoucí vychovatelka)
778 709 803
soukupova@zs-smolkova.cz

Vychovatelky
777 600 432

Veronika Holcová
holcova@zs-smolkova.cz
Bc. Zuzana Kadlecová
kadlecova@zs-smolkova.cz
Bc.Radka Pokorná
pokorna@zs-smolkova.cz
Bc. Diana Románová
romanova@zs-smolkova.cz
Eliška Schmittová
schmittova@zs-smolkova.cz
Soňa Zajnullina
zajnullina@zs-smolkova.cz

Školská rada

E-mailové spojení

Bc.Bretšnajdrová Hana
bretsnajdrova@zs-smolkova.cz

Mgr.Jobek Tomáš
jobek@zs-smolkova.cz

Ruterlová Květa
kvetaruterlova@seznam.cz

Vedralová Lenka
vedralova.lenka@praha12.cz
778 544 398

 

Školní jídelna

Zdena Kubálková (vedoucí ŠJ)
+420 241 710 819
+420 778 709 802
jidelna.zs@zs-smolkova.cz

Pověřenec pro GDPR

Mgr. Jana Vlková
vlkova@zs-smolkova.cz
+420 607 668 669