Pedagogický sbor


Pedagogický sbor
Třídní učitelé
Přípravná třída Dagmar Proche
I. A Mgr. Ivana Kolářová VI. A Mgr. Marie Kutheilová
I. B Mgr. Anna Tomášková VI.B Mgr. Tomáš Jobek
II. A Marta Dušková VII.A Mgr. Václav Vojta
II. B Mgr. Jitka Košťálová VII.B Mgr. Lucie Lavická (Petříková)
III. A Mgr.Blanka Soukupová VIII.A Mgr. Josef Plachý
III. B Miroslava Černá  —  —–
IV. A Mgr. Lýdia Šimurková IX. A Bc. Hana Bretšnajdrová
IV. B Mgr. Věra Pavelková  —  —–
V. A Mgr. Veronika Vojtová
V. B Mgr. Eva Holá Výchovný poradce
Netřídní učitelé Mgr. Dana Pěknicová – 776 005 955
Ing., Bc. Stanislava Cibulková
Mgr.Jana Trnková
Mgr. Eva Kračmanová
Mgr.Dana Pěknicová
Ing. Denisa Vodičková
Asistenti pedagoga
Zdenka Černá
Mgr. Thu Ha Nguyenová
Hana Nytlová
Lucie Sinková
Ludmila Hanzlíková
Jan Suchánek
Soňa Bukáčková
Monika Marušková
Mai Phuong Thao
Školní speciální pedagog, školní adaptační koordinátor, školní asistent
Mgr. Bc. Petra Kinclová Vondrušková
Volitelné předměty Nepovinné předměty
Ekologie Sportovní a pohybové aktivity
Vedení domácnosti Konverzace v Aj
Seminář ze zeměpisu
Školní družina
           Školní družina zahajuje provoz od 6.30 do 7.45 a po skončení vyučování do 17.00 hodin. Družinu mohou navštěvovat děti od první do páté třídy. Příspěvek na provoz školní družiny činí 300,- Kč měsíčně, pokud nebude stanoveno jinak. Vchod je ze dvora školy z ulice Smolkova.
Bc.Blanka Soukupová – vedoucí vychovatelka Petra Pospíšilová
Bc.Zuzana Kadlecová Eliška Schmittová
Bc.Radka Pokorná Soňa Zajnullina
Mimoškolní činnost
           Kroužky budou pracovat podle zájmu dětí, škola nabízí Klub zábavné logiky, Čtenářský klub, řadu sportovních kroužků (florbal, míčové hry kruhový trenink, badminton). Ostatní zajistí DDM Praha 12 a agentura Kroužky. Škola poskytuje doučování žákům ohroženým školním neúspěchem.