Pedagogický sbor


Pedagogický sbor
Třídní učitelé
Přípravná třída Dagmar Proche
I. A Mgr. Lýdia Šimurková

(Mgr. Věra Štekerová)

VI. A Mgr. Eva Petříková
I. B Mgr. Veronika Vojtová VI.B Mgr. Eva Holá
II. A Mgr.Lucie Pečená VII.A Mgr. Marie Kutheilová
II. B Mgr. Anna Tomášková VII.B Mgr. Tomáš Jobek
III. A Marta Dušková VIII.A Mgr. Václav Vojta
III. B Mgr. Jitka Hanušová VIII.B Mgr. Lucie Lavická (Petříková) 
IV. A Mgr.Blanka Soukupová IX. A Bc. Hana Bretšnajdrová
IV. B Miroslava Černá   —   —–
V. A Mgr.Ivona Šafaříková
V. B Mgr. Kateřina Říhová Výchovný poradce
Netřídní učitelé Mgr. Dana Pěknicová – 776 005 955
Ing., Bc. Stanislava Cibulková
Mgr.Jana Trnková
Mgr. Eva Kračmanová
Mgr.Dana Pěknicová
Ing. Denisa Vodičková
Asistenti pedagoga
Zdenka Černá
Hana Nytlová
Lucie Sinková
Ludmila Hanzlíková
Bc.Diana Románová
Jan Suchánek
Soňa Bukáčková
Monika Marušková
Nataliya Vorozhylnyk
Školní speciální pedagog, školní adaptační koordinátor, školní asistent
Mgr. Bc. Petra Kinclová Vondrušková
Volitelné předměty Nepovinné předměty
Ekologie Sportovní a pohybové aktivity
Vedení domácnosti Konverzace v Aj 
Seminář ze zeměpisu
Školní družina
           Školní družina zahajuje provoz od 6.30 do 7.45 a po skončení vyučování do 17.00 hodin. Družinu mohou navštěvovat děti od první do páté třídy. Příspěvek na provoz školní družiny činí 300,- Kč měsíčně, pokud nebude stanoveno jinak. Vchod je ze dvora školy z ulice Smolkova.
Bc.Blanka Soukupová – vedoucí vychovatelka 
Bc.Zuzana Kadlecová Bc. Diana Románová Eliška Schmittová
Bc.Radka Pokorná Veronika Holcová Soňa Zajnullina