Odevzdání prací


Děvčata a chlapci, ve dnech 10. až 15. června doneste sešity s vypracovanými úkoly do vrátnice školy.

S pozdravem Jana Trnková