Organizace konzultací pro žáky 2.stupně


Při prvním vstupu do školy předloží žák >>> čestné prohlášení <<<

Připomínám povinnost zákonného zástupce vybavit žáky 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky

>>>>”rozvrh” hodin<<<<

Časový plán

Denně dva bloky k objasnění nebo upevnění učiva zadávaného v systému Učení na dálku od 11.3.2020, učení mimo školu.

Podle počtu přihlášených jsou žáci rozděleni do 3 skupin : třída 6.A, třída 6.B a spojená třída z 7. a 8. ročníku.

Začátek v 10:00, tzn. příchod do školy od 9:45, konec konzultací 12:00, poté pro přihlášené žáky stravování.

 

Základní pravidla při pobytu ve škole

Stravování žáků ve školní jídelně je zajištěno pro přihlášené žáky.

Šatny budou mimo provoz, žáci se nepřezouvají.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich porušování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude žák umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Pro cestu do školy a pohyb ve škole platí pravidla uvedené v dokumentu >>> OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 <<<