Osobní přítomnost žáků 2.stupně


 

      Dle dokumentu >>> OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 <<<  vydáno v Praze dne 30. 4. 2020, aktualizace k 27. 5. 2020 bude žákům 2. stupně, mimo závěrečného ročníku, umožněna přítomnost v základní škole od 8. 6. 2020 zejména z těchto důvodů:

  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

      Škola nabízí žákům 2. stupně skupinové konzultace z hlavních předmětů v návaznosti na vzdělávání na dálku v časovém rozvrhu denně od 10 do 12 hodin společně s nabídkou stravování ve školní jídelně.

      Konkrétní organizace konzultací bude zveřejněna na veřejně přístupných místech (web, budova školy) po zjištění zájmu>>> Přihlášku ke konzultacím a stravování <<<  nutno odevzdat do půlnoci 3. 6. 2020 (osobně denně ve vrátnici školy mezi 8 a 16 hodinou, e-mailem na info@zs-smolkova.cz , datovou schránkou na csfmhmf

       S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy předloží žák >>> čestné prohlášení <<<

Současně připomínám povinnost zákonného zástupce vybavit žáky 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.

V případě nesplnění těchto povinnosti nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna, viz Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Stravování žáků ve školní jídelně je zajištěno pro přihlášené žáky.

Šatny budou mimo provoz, žáci se nepřezouvají.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich porušování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude žák umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Pro cestu do školy a pohyb ve škole platí pravidla uvedené v dokumentu >>> OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 <<<