Školní rok


Peníze za neuskutečněnou Školu v přírodě bude Mgr.Jobek vracet v průběhu měsíce června.

 jobek@zs-smolkova.cz

9.ročník bude mít slavnostní oběd,za platných hygienických předpisů pro pobyt ve školní budově a při společném stravování,ve středu dne 24.6.2020 od 13:00 ve školní jídelně

9. ročník – vracení učebnic, čipů a pomůcek

Vracení učebnic, vydání vysvědčení

Organizace konzultací pro žáky 2.stupně

Hodnocení žáků v 2.pololetí 2019 – 20

Osobní přítomnost žáků 2.stupně<

Osobní účast ve škole žáků 9.ročníku

Organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 1.stupně<

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně

Aerobic s Míšou

Červen 2020

                                                   červen 2020
út 02.06.2020 Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy, rozhodnutí o odkladu PŠD  (informace na webu, na budově školy)
st 03.06.2020 Konec termínu pro přihlášení žáka 2.stupně, kromě končícího ročníku, k osobní přítomnosti ve škole
po 08.06.2020 Začátek osobní přítomnosti žáků 2.stupně, kromě končícího ročníku (10 – 12 hodin + stravování)
út 16.06.2020 Schůzka rodičů žáků budoucích žáků 1. a PT  v 17.00
po 22.06.2020 Pedagogická rada 13.00
26.06.2020 organizace předání vysvědčení bude ještě upřesněna dle platných pravidel vydaných Vládou ČR
Další informace budou průběžně přidávány tak, aby byly v souladu s platnými vyhláškami, nařízeními a zákony. V případě nejasností, dotazů kontaktujte příslušné učitele, vedení školy, viz KONTAKTY

Organizace školního roku 2019 - 2020 (momentálně s ručením omezeným)

  ke stažení                         Organizace školního roku 2019 / 2020
Zahájení školního roku 02.09.2019 pondělí
Podzimní prázdniny 29.10.2019  – 30.10.2019 úterý  – středa
Vánoční prázdniny 23.12.2019  – 03.01.2020 pondělí  – pátek
Ukončení 1.pololetí 30.01.2020 čtvrtek
Pololetní prázdniny 31.01.2020 pátek
Zahájení 2.pololetí 03.02.2020 pondělí
Jarní prázdniny 17.02.2020  – 23.02.2020 pondělí  – neděle
Velikonoční prázdniny 09.04.2020 čtvrtek
Ukončení školního roku 26.06.2020 pátek
Konzultační hodiny
Třídní schůzky rodičů 12.11.2019 úterý 1.stupeň 16:00 – 18:00, 2.stupeň 17:00 – 19:00
Konzultační hodiny 28.01.2020 úterý 1.stupeň 16:00 – 18:00, 2.stupeň 17:00 – 19:00
Konzultační hodiny 21.04.2020 úterý 1.stupeň 16:00 – 18:00, 2.stupeň 17:00 – 19:00
Pedagogické rady
1.čtvrtletí 11.11.2019 pondělí 14.00
2.čtvrtletí 27.01.2020 pondělí 14.00
3.čtvrtletí 20.04.2020 pondělí 14.00
4.čtvrtletí 22.06.2020 pondělí 14.00
Přehled státních svátků
28.09.2019 sobota Den české státnosti
28.10.2019 pondělí Vznik samostatného českého státu
17.11.2019 neděle Boj studentů za svobodu a demokracii
01.01.2020 středa Den obnovy samostatného českého státu
10.04.2020 pátek Velký pátek
08.05.2020 pátek Den vítězství
Přehled ostatních svátků
24.12.2019 úterý Štědrý den
25.12.2019 středa 1. svátek vánoční
26.12.2019 čtvrtek 2. svátek vánoční
12.04.2020 neděle Neděle velikonoční
13.04.2020 pondělí Pondělí velikonoční
01.05.2020 pátek Svátek práce
Den otevřených dveří
01.04.2020 středa 10:00 – 15:00
Zápis do 1.ročníku
02.04.2020 čtvrtek 1. termín 14:00 – 17:00
07.04.2020 úterý 2. termín 14:00 – 17:00
Schůzka rodičů přijatých žáků
16.06.2020 úterý 17:00
Ředitelské volno
31.10.2019 čtvrtek
01.11.2019 pátek
29.06.2020 pondělí
30.06.2020 úterý

Ateliér Kroužek