Provozní informace


Konzultační hodiny

Vzhledem k hygienickým opatřením budou konzultační hodiny probíhat vždy po předchozí domluvě s vyučujícím (viz >>>KONTAKTY<<<)  zvolenou formou. (telefon, e-mail, GoogleMeet……) v týdnu od 13.1 .2021

Informace k provozu škol od 27. prosince do 10. ledna 2021 (prodlouženo do 22.ledna)

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 v systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

   Pro školy to znamená, že od pondělí 4.1. probíhá pro žáky třetích až devátých tříd distanční výuka. Rozvrh pro distanční výuku je umístěn na stránkách školy PROVOZNÍ INFORMACE. Ke změnám může dojít a budou včas zveřejněny v systému Classroom.

– První a druhé třídy + PT  se učí ve škole do 11:40.
– Ranní družina není. Provoz končí v 16:00, od 11.1. do 17:00
– Všichni žáci 3.-9.ročníku jsou odhlášeni ze Školní jidelny a pokud se chtějí stravovat, musí se opět přihlásit a jídelna je pro ně vyhrazena v čase 12:30 – 13:00
Je nám líto, že výuka nemůže pokračovat normálně. Víme, že tento způsob výuky je náročný. I nám kontakt s žáky velmi chybí. Doufáme, že tato situace výhledově skončí a život se vrátí do běžných kolejí.

Informace k provozu škol od 27 .12 do 10.1.

PES

Lyžařský výcvikový kurs, který se měl konat ode dne 2.ledna 2021 se ruší z důvodu epidemiologické situace v ČR

Organizace výuky od 2.12.2020

VÝUKA PODLE “NORMÁLNÍHO” ROZVRHU

Výjimky podle >>>PES<<< (6. a 7. ročník – rotační výuka = 49. a 51.týden ve škole B, 50. a 52 ve škole A)

Výjimky (z důvodu splnění hygienických norem při výdeji obědů):

2.ročník vždy do 11:40 (bez stř TV),

3.ročník vždy do 11:40,

5.ročník bez PČ,

8 a 9. ročník vždy do 13:30

Organizace výuky od pondělí 30.11.2020

25.11.2020, vycházeje z INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

V pondělí 30.11.2020 návrat tříd do školy (fyzická přítomnost od přípravky po 5.B) + (fyzická přítomnost 6.B, 7.B, 8.A, 9.A)

Třídy 6.A a 7.A výuka v týdnu 30.11 – 4.12.2020 distančně (ve školy fyzicky nepřítomni)

Z hygienických důvodů (vydávání obědů ve školní jídelně) dočasně zkrácené vyučování
0.- 3.r. do 11.15, 4.r do 12.10, 5.-6.r. 12.35, 7.-9.r 13.00

Žáci jsou opětovně přihlášeni do školního stravování, tj, stav k 13.10.2020.

Provoz ranní školní družiny je z hygienických důvodů zrušen

odpolední provoz z hygienických důvodů pro 0.- 3. ročník je od 11:30h – 17:00h

Z důvodů nařízení vlády a ministerstva školství a z důvodů personální kapacity

(nelze dodržet homogenitu skupin v ŠD) nemůžeme zajistit zájmové vzdělávání pro žáky 4. a 5. tříd.