INFORMACE K ZÁPISU

Období zápisu do 1.ročníku končí 30.dubna 2022, v pondělí 2.5. bude zveřejněn seznam žáků přijatých do 1.ročníku. Do 31.5. škola přijímá podklady pro odklad povinné školní docházky (do MŠ nebo do přípravné třídy). Schůzka rodičů žáků přijatých do 1. ročníku a do přípravné třídy je v pondělí 13.6.2022 od 17 hodin.

Seznam přijatých žáků do 1.ročníku na školní rok 2022-23

21010

21119

22029

22062

22122

21022

21120

22030

22064

22126

21023

21138

22033

22070

22133

21031

21528

22034

22072

21032

22002

22037

22073

21035

22003

22042

22074

21044

22005

22044

22075

21050

22014

22049

22078

21053

22017

22050

22078

21056

22018

22051

22082

21110

22019

22052

22090

21115

22020

22054

22091

21116

22021

22055

22105

21117

22023

22057

22107

21118

22026

22058

22113