Náš tým


Učitelé ve školním roce 2019/20

Přípravná třída Dagmar Proche
I. A Marta Dušková VI. A Mgr. Václav Vojta
I. B Mgr.Věra Kotalová VI.B Mgr. Lucie Petříková
II. A Mgr..Blanka Soukupová VII.A Mgr. Josef Plachý
II. B Miroslava Černá
III. A Lýdia Šimurková VIII.A Bc. Hana Bretšnajdrová
III. B Mgr. Věra Pavelková
IV. A Mgr. Veronika Vojtová IX. A Mgr. Eva Holá
IV. B Mgr. Ivana Kolářová IX.B Mgr. Marie Kutheilová
V. A Mgr. Anna Martausová
V. B Mgr. Tomáš Jobek Výchovný poradce
Netřídní učitelé Mgr. Dana Pěknicová – 776 005 955
Ing., Bc. Stanislava Cibulková
Mgr.Jana Trnková
Mgr. Eva Kračmanová
Mgr.Dana Pěknicová
Ing..Vodičková Denisa
Asistenti pedagoga
Zdenka Černá
Mgr. Thu Ha Nguyenová
Hana Nytlová
Školní speciální pedagog, školní adaptační koordinátor, školní asistent
Mgr. Bc. Petra Kinclová Vondrušková
15-16 učitelský sbor