Zahájení školního roku dle platných předpisů


   28.8.2020

     Dobrý den milí rodiče a zákonní zástupci žáků naší/Vaší školy,

dovolujeme si Vás touto cestou seznámit s platnými pravidly a doporučeními vydanými MZd a MŠMT,

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020 / 2021 vzhledem ke COVID-19  ze 17.8.2020

a požádat Vás o potvzení, že jste se s pravidly seznámili

Prohlášení o seznámení s pravidly pro zahájení školního roku 2020 – 21.

     Dále bychom pro případ náhlého zhoršení zdravotního stavu žáka a jeho odchodu domů požádali o vyplnění dokumentu

Pověřené osoby pro vyzvednutí žáka ze školy

    Oba formuláře jsou výše ke stažení a lze je vyplnit doma. Samozřejmě budou i ve vrátnici školy, případně žák obdrží dokument od třídního učitele.

  V neposlední řadě je zapotřebí aktualizovat telefonní a  e-mailové spojení na Vás pro případ jakéhokoli přerušení běžné prezenční výuky.