zápis 22


Období zápisu je dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017  od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2016
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas)
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky (potvrzení dětského lékaře a doporučení Pedagogicko – psychologické poradny doručit škole do 31.5 2021)

>>>REZERVACE TERMÍNU PRO  ZÁPIS<<<

umožní přijít na přesnou hodinu bez čekání, rezervace bude aktivní od 28.3 do 4.4. 6:00 hodin

Možnost předvyplnění dokumentů k přijetí k základnímu vzdělání

 • a) formou elektronické přihlášky    >>elektronická přihláška<<  (odkaz bude funkční od 1. 4 .2022)

 •         b) standardní formou (vyplněné tiskopisy, viz níže)

   1. do datové schránky školy csfmhmf,
   2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
   3. poštou,(rozhodující je datum podání na poštu),
   4. osobní podání: denně ve vrátnici školy (čas bude upřesněn)

tiskopisy pro podání přihlášky standardní formou

1. Dítě do 1.třídy                 >PŘIHLÁŠKA do 1.r<    

2. Dítě s odkladem do MŠ  >PŘIHLÁŠKA do 1.r<  >Žádost o odklad školní docházky<

3. Dítě s odkladem do přípravné třídy 

                                              >PŘIHLÁŠKA do 0.r<  >Žádost o odklad školní docházky< 

Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů. 

Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte.

Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na       https://chcidatovku.cz/.

>Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova<

Užitečné odkazy

 • Pokud by opět došlo na omezení pohybu, vstupu či počtu osob ve škole bude Motivační část zápisu, jak ji popisuje § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, nabídnuta škola dětem a rodičům s využítím on-line