Zápis do 1.ročníku


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

     a) formou elektronické přihlášky    elektronická přihláška

b)standardní formou (vyplněné tiskopisy, viz níže)

 1. do datové schránky školy csfmhmf,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: denně mezi ve vrátnici školy

Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů. Pokud nechcete vyplnit rodné číslo dítěte a zdravotní pojišťovnu, nemusíte, stačí datum narození.

Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte. Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.            viz opatření MŠMT

Období zápisu je dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017  od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2014
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas)
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky

Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova

VARIANTY ZÁPISU (možnost stažení a vyplnění formulářů v klidu domova)

1. Dítě do 1.třídy

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

2. Dítě s odkladem do MŠ

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání   Žádost o odklad školní docházky

3. Dítě do přípravné třídy

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání   Žádost o odklad školní docházky  Žádost o přijetí do přípravné třídy

+ pro cizí státní příslušníky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání – CSP

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škol

Podání žádosti

a) formou elektronické přihlášky    elektronická přihláška

b)standardní formou (vyplněné tiskopisy, viz níže)

  1. do datové schránky školy csfmhmf,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  3. poštou,
  4. osobní podání: denně mezi 8 – 11 hodinou ve vrátnici školy

    Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů.

    Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte. Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

    Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.            viz opatření MŠMT

Období zápisu je dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017  od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2014
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas)
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

     a) formou elektronické přihlášky    elektronická přihláška

b)standardní formou (vyplněné tiskopisy, viz níže)

 1. do datové schránky školy csfmhmf,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: denně mezi ve vrátnici školy

Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů. Pokud nechcete vyplnit rodné číslo dítěte a zdravotní pojišťovnu, nemusíte, stačí datum narození.

Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte. Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.            viz opatření MŠMT

Období zápisu je dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017  od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2014
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas)
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky

Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova

VARIANTY ZÁPISU (možnost stažení a vyplnění formulářů v klidu domova)

1. Dítě do 1.třídy

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

2. Dítě s odkladem do MŠ

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání   Žádost o odklad školní docházky

3. Dítě do přípravné třídy

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání   Žádost o odklad školní docházky  Žádost o přijetí do přípravné třídy

+ pro cizí státní příslušníky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání – CSP