Zápis do 1.ročníku


V pondělí 23.března 2020 bude zde zveřejněn systém přihlašování dětí k povinné školní docházce na školní rok 2020 – 2021.

Období zápisu je dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od
1. 1. 2017  od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku.
 

Zapisují se děti narozené do 31. srpna 2014

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci pas)

K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádost o odklad školní docházky

Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova

 

VARIANTY ZÁPISU (možnost stažení a vyplnění formulářů v klidu domova)

1. Dítě do 1.třídy

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

2. Dítě s odkladem do MŠ

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání   Žádost o odklad školní docházky

3. Dítě do přípravné třídy

Zápisový list žáka    Žádost o přijetí k základnímu vzdělání   Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí do přípravné třídy