Školní jídelna


Pokyny ke stravování

     ke stažení                  PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠJ ZŠ

  

  1.             Přihlašování a odhlašování obědů, čipy

 

Přihlášení strávníka se provádí vyplněním Přihlášky ke stravování. Každý strávník obdrží svůj variabilní symbol,

který se nemění po celou dobu docházky.

Stravné se platí vždy předem, po prokázání platby bude strávník od následujícího dne přihlášen na obědy.

Pokud strávník  NEMÁ  zaplaceno v daném termínu, nemůže dostat oběd .

Obědy se odhlašují osobně, telefonicky den předem nebo e-mailem, nejpozději do 8hod. na ten den, v případě

neplánované nepřítomnosti si rodič strávníka může oběd vyzvednout osobně  pouze první den v jídelně ZŠ                                     

od 11,15 hod. do 13,30 hod. do přinesených nádob.

Následující dny musí být odhlášeny /vyhláška č. 107/2005 Sb.o školním stravování – kancelář ŠJ/.

 

– pevná linka do ŠJ :  241 710 819, mobil : 778 709 802

– e-mail :  jidelna.zs@zs-smolkova.cz

– informace a jídelní lístek najdete na   www.zs-smolkova.cz

 

Ukončení či případné změny ve stravování je strávník či jeho zákonný zástupce povinen osobně nebo písemně dojednat v kanceláři ŠJ.

Dále je nutné si vyzvednout v kanceláři ŠJ bezkontaktní čip proti vratné záloze /čipy zůstávají

strávníkům po celou dobu stravování, při ukončení stravování jim bude za nepoškozený čip vrácena

záloha 130,– Kč.   Při ztrátě je nutné zakoupit čip nový !

 

  1.        Cena oběda a vyúčtování

 

Cena jednoho oběda je stanovena dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu

školního roku, ve kterém dosahují určitého věku podle bodů 2. až 4. vyhl.č. 107/2005 Sb.,o školním stravování.

 

Věkové skupiny a výše stravného :

  1. kategorie 6 let                21 dní  x 26,-       546,– Kč
  2. kategorie 7  – 10 let        21 dní x 28,-       588,– Kč

III. kategorie          11 – 14 let        21 dní x 30,-       630,– Kč

IV .kategorie          15 a více let      21 dní x 32,-       672,- -Kč

 

Vyúčtování stravného se provádí průběžně, odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.

Přeplatky na stravném jsou vyúčtovány a  vráceny v hotovosti nebo zpět na účet na konci školního roku.

 

  1.                     Platba stravného

 

1/ Inkasem (bezhotovostní placení z  účtu ČS a.s. nebo u jiné banky)

   Je nutné dát souhlas s inkasem na sběrný účet školní jídelny u ČS a.s.

  – číslo účtu : 0100252731/0800,  variabilní symbol bude přidělen v kanceláři školní jídelny,

   vše po dohodě s vedoucí ŠJ.

2/Bankovním převodem

 –platba obědů se provádí zadáním trvalého příkazu u kterékoliv banky na hodnotu 21obědů

-splatnost  je k 25.dni v měsíci na následující měsíc ( platba na září se provede 25.srpna)

-trvalý příkaz  zadejte na účet ŠJ :      35-78610319/0800

uveďte jméno a variabilní symbol – VS bude přidělen v kanceláři ŠJ

3/Poštovní poukázkou

4/Výjimečně  v hotovosti v kanceláři ŠJ / upřednostňujeme bezhotovostní platbu /.

Dietní stravování neposkytujeme, individuální stravování je však možné zajistit po dohodě s vedoucí ŠJ.

 

V Praze dne 19.3.2019                                                                             Kubálková Zdeňka, vedoucí ŠJ