Školní jídelna


Pokyny ke stravování

ke stažení

Stravné se platí vždy předem, po prokázání platby bude dítě od následujícího dne přihlášeno k obědům.

Pokud strávník  NEMÁ  zaplaceno v daném termínu, nemůže dostat oběd./viz Řád školní jídelny/.

I.  Platba stravného

1/ Inkasem (bezhotovostní placení ze sporožirového účtu ČS a.s.) Je nutné dát souhlas s inkasem na sběrný účet školní jídelny u ČS a.s. !

– číslo účtu : 0100252731/0800, max.výše platby : 700,–Kč, variabilní symbol bude přidělen v kanceláři školní jídelny, vše po dohodě s vedoucí ŠJ.

2/Bankovním převodem

-platba obědů se provádí zadáním trvalého příkazu u kterékoliv banky na hodnotu 20 obědů

-splatnost je k 20.dni v měsíci (první platba na září se provede 20.srpna)

-trvalý příkaz zadejte na účet ŠJ :      35-78610319/0800

-uveďte jméno a variabilní symbol – VS bude přidělen v kanceláři ŠJ

3/Poštovní poukázkou

4/Hotově v kanceláři ŠJ

II. Cena oběda  a vyúčtování

Cena jednoho oběda je stanovena dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku podle bodů 2.až 4.vyhl. č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Věkové skupiny a výše stravného

Předškoláci             6 let               26,–Kč

I.    Kategorie       7 – 10 let         28,–Kč

II.  Kategorie      11 – 14 let         30,–Kč

III. Kategorie     15 a více let      32,–Kč

Částka za stravné není každý měsíc stejná, její výše je určena počtem stravovacích dnů v daném měsíci a počtem odhlášek. Vyúčtování stravného se provádí průběžně, odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci, v případě zadání trvalého příkazu se provádí vyúčtování stravného v červnu nebo po dohodě.

III. Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují osobně, telefonicky nebo e-mailem den předem, nejpozději do 8.00hod.na ten den, v případě neplánované nepřítomnosti je možnost si oběd vyzvednout osobně, pouze první den, následující dny musí být odhlášeny (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Ukončení či případné změny ve stravování je strávník či jeho zákon. zástupce povinen osobně nebo písemně dojednat v kanceláři ŠJ.

Dále je nutné si vyzvednout v kanceláři ŠJ bezkontaktní čip proti vratné záloze (čipy zůstávají strávníkům po celou dobu stravování, při ukončení stravování jim bude za nepoškozený čip vrácena záloha 130,–Kč).

Při ztrátě je nutné zakoupit čip nový

Kubálková Zdeňka, vedoucí ŠJ