Nabídka doučování

Vzhledem k trvajícímu uzavření škol nabízíme podporu s výukou formou online doučování. Přednostně pro žáky prvního stupně, ale budeme se snažit vyjít vstříct i žákům vyšších ročníků.
Žáci se speciálními potřebami a žáci s podpůrnými opatřeními mají možnost využít individuální konzultace ve škole. Kontakt: kinclova@zs-smolkova.cz

Provoz Šj

Po dobu LOCKDOWNU je školní jídelna zavřená.

5.5.2021

S omluvou a se zpožděním způsobeným prodloužením termínu na celý měsíc duben, jsou zveřejněny výsledky zápisu do 1.ročníku na školní rok 2021 – 2022. Budou následovat odklady PŠD a po 31.5.2021 (poslední termín pro odevzdání Doporučení  Pedagogicko – psychologické poradny a odborného lékaře) bude zveřejněn seznam přijatých do přípravného ročníku 

4.5.2021
Vzhledem k prodloužení termínu zápisu z původních dvou dní na celý měsíc, budou výsledky zápisu do prvního ročníku zveřejněny během středy 5.5.
Žáci přijatí do přípravného ročníku budou zveřejněni dne 1.6.2021, do 31.5.2021 je nutné dodat do školy doporučení  Pedagogicko – psychologické poradny a odborného lékaře.
29.4.2021

Krátká informace k organizaci od pondělí 3.5.2021, doufaje, že bude pravdivá i ráno a hlavně v pondělí

Od pondělí 3. května nastupuji na tzv. rotační výuku i ročníky 6.- 9.

Výuka ve všech ročnících bude probíhat v plné verzi rozvrhu platného pro školní rock 2020 – 2021.

Od pondělí 3.5. se na 2.stupni prezenční výuka týká tříd 6A,7A, 8A. 1.stupen pokračuje v rotaci přesně dle not již platných pro ročníky 1.- 5.

On-line výuka tříd na distanci bude probíhat v omezeném režimu (vyučující se změnami informuji žáky v prostředí CLASSROOM)

Je nutné znovu se přihlásit ke stravování, všichni žáci na distanci byli automaticky odhlášeni.

Co se testování žáků ZŠ v pondělí a čtvrtek týká…

Slovo zástupce ředitele Ing. Josefa Filipa…..

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 respektuje právní normy platné toho času na území  České republiky a dohlíží nad jejich dodržováním. K  alternativním výkladům  Ústavy ČR, zákonů, vyhlášek atd. nejsme kompetentní. 
28.4.2021
Další informace k provozu od 3.5. budou zveřejněny, až je škola obdrží oficiálně datovou schránkou.

Přesto předběžně, v týdnu 3.-7. května by ve škole byly třídy 6.A, 7.A a 8.A dle běžného rozvrhu 2020 – 21

 

24.4.2021

V týdnu 26.- 30.4. 2021 půjdou do školy následující třídy:

2AB, PT, 5A, 3A

V týdnu 3.- 7.5. 2021 půjdou do školy následující třídy:

1AB, 3B, 4AB, 5B

Další informace k provozu od 3.5. budou zveřejněny, až je škola obdrží oficiálně datovou schránkou.

22.4.2021

Doplnění informací pro 9. ročník – testování a přijímací zkoušky

11.4.2021

>>>REZERVACE TERMÍNU PRO MOTIVAČNÍ ZÁPIS<<<

deadline je 13.dubna v 8:00

Školní jídelna a 12.duben 2021

Školní družina a 12.duben 2021

9.4.2021

Školní družina od 12.4.2021 – úplata za měsíc duben 100 Kč – otevřena pro žáky PT – 3. ročník

Informace k provozu školy od 12.4.2021<<<<<    zde ke stažení

8.4.2021

OPRAVA – A VELKÁ OMLUVA

Dle vyjádření MŠMT a MZ se od pondělí 12.4. 2021 budou do škol vracet žáci 1. stupně ZŠ, a to vybrané třídy v rotační výuce po týdnu.

 

V týdnu 12.4.- 16.4. 2021 půjdou do školy následující třídy:

2AB, PT, 5A, 3A

V týdnu 19.4.- 23.4. 2021 půjdou do školy následující třídy:

1AB, 3B, 4AB, 5B

 

Odkaz na informační web MŠMT

https://testovani.edu.cz/

O průběhu testování na naší škole budete ještě informováni.

ŠD  PT-3.ročník   –   úplata za ŠD za duben na 100,- Kč.

V sekci >>>ZÁPIS<<< otevřen rezervační systém pro Motivační část zápisu (on-line)
2.3.2021

Po dobu “tvrdého” lockdownu je školní jídelna zavřená.

2.3.2021

Vzhledem k trvajícímu uzavření škol nabízíme podporu s výukou formou online doučování. Přednostně pro žáky prvního stupně, ale budeme se snažit vyjít vstříct i žákům vyšších ročníků.

Žáci se speciálními potřebami a žáci s podpůrnými opatřeními mají možnost využít individuální konzultace ve škole. Kontakt: kinclova@zs-smolkova.cz

27.2.2021

Vzhledem k nařízení vlády se od pondělí 1.3.2021 zakazuje osobní přítomnost už i žákům 0.-2. ročníku, viz  >>>>>INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021<<<<<


11.2.2021

Ve středu 17.února 2021  od 9,30 do 11,30  proběhne ve sborovně školy kontrola přihlášek na střední školy a odborná učiliště. Žáci budou vstupovat do budovy po dvou, v rouškách  a nezapomenou na dezinfekci rukou.

Kontrolu provede třídní učitelka a výchovná poradkyně.  Ředitel školy (popř. zástupce ředitele) následně přihlášky orazítkuje a podepíše.

05.02.21

>Přehled výše úhrady za ŠD<<

20.1.2021

Vzhledem k náročné situaci související s distanční výukou nabízíme žákům 3.- 5. ročníků doučování probrané látky nebo pomoc s domácími úkoly.
Kontaktní email: kinclova@zs-smolkova.cz

8.1.2021

Vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021. Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020 (ZDE).

7.1.2021

Od 11.1.2021 končí provoz školní družiny v 17:00. Ranní družina nadále zrušena.

12.1.2021

Informační covidový web covid.gov.cz, za spolupráce ředitele NAKIT, Česko.Digital a zvl. Dominika Feriho

6.1.2021

   Předání přihlášek na střední školy (odborná učiliště) proběhne  v …..ČÍST DÁLE