20.9.2020

Praha červená viz( Semafor), sledujte aktuální pravidla pro vstup do školy

Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování,

Výjimka platí jen pro žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol  mimo jejich společné prostory

Stránky Ministerstva zdravotnictví ke COVID-19

V pátek 25.9.2020 výuka podle řádného rozvrhu platného ve školním roce 2020 – 21

 

 

 

<meta name=”google-site-verification” content=”-cR5aaZF4dXGXnsB9arzTdaZIoMWpILQqvYg0H6TqcA” />

20.9.2020

Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání

29.8.2020

Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

Manuál k provozu škol doplnění z  25.8.2020

24.8.2020

K 24.8.2020  Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními
předpisy.

K 24.8.2020 nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

K 24.8.2020 nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních,
studijních skupinách či kurzech. 

K 24.8.2020 PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

20.9.2020

Od 21.9. výuka dle platného rozvrhu na rok 2020-21

9.9.2020

Kroužek BALETU

7.9.2020

Změny v měsíčním plánu (PROXIMA, Preventivní program MP)

Vše o kroužku Klíček

2.9.2020

OD 2.9.2020 otvíráme školní hřiště pro veřejnost ve všední dny, tj. pondělí – pátek v čase od 16 do 19 hodin

Vzhledem k hygienické situaci pro lepší informovanost nová rubrika COVID-19 a škola

31.8.2020

→1.ročník a přípravná třída – první školní den – 1.9.2020

Vzhledem k aktuální situaci (Semafor) se zavádí povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy.

Zákaz vstupu do budovy školy pro osoby doprovázejích žáky do školy.

1.A, 1.B  2020-21 rozdělení žáků

(oprava 19091=20085)
28.8.2020

Slovo ředitele k příznakům chronického onemocnění dýchacích cest

1.A, 1.B  2020-21 rozdělení žáků

(oprava 2008 = 20011, změna 19035)

Pravidla provozu školní družiny

Důležité informace k zahájení školního roku

27.8.2020

Změny v ORGANIZACE 2020 – 2021

(upřesnění výuky v září a změna termínu konzultačních hodin v lednu)
 10.6.2020
Vracení učebnic, čipů a pomůcek, vydání vysvědčení
Jídelna 2020-21
Družina 2020 – 2021