Ohlédnutí se za měsícem říjnem, 1. oddělení (broučci)
V měsíci říjnu jsme se zabývali hlavně přírodou. Poznávali jsme přírodu a
upevňovali si pravidla chování se v přírodě. Na toto téma navazovalo hlavně třídění
odpadu. Hráli jsme různé hry na osvojení si těchto pravidel a také jsme se upozornili
na chyby v třídění, které se často stávají. Chodili jsme ven a opakovali si stromy a
poznávali plody. Při poznávání okolí školy jsme sbírali šišky, kaštany, listy a ořechy a
také jsme navštvíli ,,dráčkové” hřiště. Tvořili jsme ježečky z listů a kreslili jsme šípky
(větvičky jsme kreslili štětcem a jako šípky jsme obtiskávali prsty). Také jsme si
opakovali, které ovoce se sbírá na podzim a následně jsme kreslili obrázky. Na téma
ovoce jsme tvořili červíka z papíru, který byl umístěn na papírovém jablíčku.
Dalším velkým tématem tohoto měsíce byl Halloween. Četli jsme si strašidelnou
pohádku. Povídali jsme si o Halloweenu a který kostým bychom na Halloween chtěli
mít. Vyráběli jsme strašidelná přáníčka s netopýrem.
Pravidelně jsme navštěvovali školní zahradu a školní hřiště.