PROČ G-SUIT

Vám i Vašim dětem vznikl oficiální Školní mailový účet pro komunikaci se školou v systému G-SUITE

Přihlašovací jméno do systému se skládá se z osobního čísla žáka a názvu domény naši školy. Písmenka r – z odlišují žákovský a rodičovský účet. Případně, pokud by druhý rodič vyžadoval samostatný přístup a ne společný školní e-mail, je k dispozici ve formátu rr  číslo žáka doména školy.

Vstupní heslo doporučujeme změnit při prvním přihlášení. Absence osobních údajů plně odpovídá požadavkům a standardům GDPR .

Systém je zaveden pro lepší komunikaci rodičů se školou a v období karantén pro potřeby distančního studia. Při běžné výuce najde systém uplatnění při zadávání rozšiřujícího učiva, na domácí úkoly aj.

Vy jako rodiče si můžete určit systém týdenních nebo denních notifikací, které Vám pravidelně bude systém zasílat na rodičovský účet/e-mail.

Při jakýchkoli problémech, ztráta hesla, nefunkčnost, případně jen rada, kontaktujte mě, na filip@zs-smolkova.cz

NÁVODY

Otevřete libovolný prohlížeč (Edge, Mozilla, Opera, Chrome), do adresního řádku zapište www.google.cz.

Vpravo nahoře v modrém obdélníku nápis Přihlásit, kliknout na něj  a přihlásit se účtem svým (pro kontrolu e-mailů) nebo žákovským (pro vstup do třídy)

První možný zádrhel : nic se viditelně nestalo. Klikněte na čtvereček tvořený devíti tečkami 3 x 3, a vyberte ikonu účet. Měli byste být v účtu.

Druhý možný zádrhel : jste přihlášeni jiným, vaším osobním nebo pracovním účtem. Kliknout na fotku nebo ikonku tvaru kruhu a původní účet odhlásit. Pak se můžete přihlásit mailem školním.

Pokud jsme bez zádrhelů nebo se jimi úspěšně prokousali, tak vpravo nahoře čtvereček 3 x 3 tečky, vybrat ikonu Učebna, potvrdit a jste ve vaši učebně, v kursech do kterých jste přihlášeni nebo pozváni. Někdy učitel zveřejní tzv. kód kursu, který se uplatní po stisknutí tlačítka plus + vpravo nahoře vedle nám dobře známých devíti teček. Vložíme ho do rámečku vložit kód kursu a máme zapsaný další předmět v naší učebně.

Tato procedura se odehraje jen jednou, jen jednou se do kursu zapíšeme, pak už se do učebny s kursy přihlásíme naším zXXXXX@smolkova.cz účtem přes google.cz

Na mobilních zařízeních vyžaduje systém zámek obrazovky, bez něj nemožno pokračovat dál, systém se chrání před neoprávněným přístupem a zneužitím.

ZTRÁTA HESLA A NEJSASNOSTI

Nejlepší nápad je napsat na filip@zs-smolkova.cz

Uvést jméno žáka, číslo a telefonické spojení.

Společně to vyřešíme