Posílení kvalitního a dostupného vzdělání

Prevence digitální propasti

Od roku 2019 se naše škola každoročně účastní projektu Příběhy našich sousedů. Smyslem tohot projektu je zaznamenat vzpomínky pamětníků žáky základních a středních škol. V letošním roce 2022/2023 náš žákovský tým z 9. A ve složení Adéla Nohejlová, Mia Duong, Jan Helmich, Miroslav Siblík a Michal Krištof, zdokumentovali vzpomínky na válku na Balkáně, o které se s nimi podělil Edib Jaganjac.
 
 

Škola je zapojena do projektu ovoce, zelenina a mléko do škol.

ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH ZDARMA INO/61/05/014668/2022

Šablony III. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022821

Projekt financuje práci speciálního pedagoga. Pro žáky bude zdarma klub zábavné logiky a doučování. Proběhne projektový den. Věříme, že projekt přispěje k úspěšnému vzdělávání žáků naší školy.

 

PROJEKT – UKONČEN

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Začleňování dětí z OMJ. 

 

PROJEKT – UKONČEN

 

 

Poznávání českého jazyka formou hry, nenásilné a postupné prohubování znalostí komunikace v českém jazyce.

Pandemie Covid-19

 

PROJEKT – UKONČEN

Šablony II. PACHOLÍČEK č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0014530

PROJEKT – UKONČEN

Projekt financoval personální podporu, osobně sociální a profesní rozvoj, zájmové a rozvojové aktivity.

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU (OPPPR)

PROJEKT – UKONČEN

Modernizace čtyř učeben.

Šablony I. SMOLÍČEK č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/23/0007808

PROJEKT – UKONČEN

Projekt financoval personální podporu, vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemnou spolupráci, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.