PROVOZNÍ  ŘÁD  Školní jídelny ZŠ

1. Přihlašování a odhlašování obědů, čipy

Přihlášení strávníka se provádí vyplněním Přihlášky ke stravování. Každý strávník obdrží svůj variabilní symbol, který se nemění po celou dobu docházky. Stravné se platí vždy předem, po prokázání platby bude strávník od následujícího dne přihlášen na obědy. Pokud strávník  NEMÁ zaplaceno v daném termínu, nemůže dostat oběd. Obědy se odhlašují osobně, telefonicky, v aplikaci STRAVA nebo e-mailem, nejpozději do 14hod. den předem, v případě neplánované nepřítomnosti si rodič strávníka může oběd vyzvednout osobně pouze první den v jídelně ZŠ od 11:15 hod. do 13:30 hod. do přinesených nádob. Následující dny musí být odhlášeny (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování – kancelář ŠJ).

pevná linka do ŠJ:  241 710 819, mobil: 778 709 802 – email: jidelna.zs.smolkova@centrum.cz – informace a jídelní lístek najdete na www.zs-smolkova.cz   

Ukončení či případné změny ve stravování je strávník či jeho zákonný zástupce povinen osobně nebo písemně dojednat v kanceláři ŠJ. Dále je nutné si vyzvednout v kanceláři ŠJ bezkontaktní čip proti vratné záloze, čipy zůstávají strávníkům po celou dobu stravování, při ukončení stravování jim bude za nepoškozený čip vrácena záloha 130,– Kč. Při ztrátě je nutné zakoupit čip nový !

 2. Cena oběda a vyúčtování

Cena jednoho oběda je stanovena dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku podle bodů 2. až 4. vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování.   

Věkové skupiny a výše stravného :

    1. kategorie 6 let                     21 dní  x 31,-       651,- Kč
    2. kategorie 7  – 10 let           21 dní x 33,-       693,- Kč
    3. kategorie 11 – 14 let         21 dní x 35,-       735,- Kč 
    4. kategorie 15 a více let      21 dní x 37,-       777,- Kč 

Vyúčtování stravného se provádí průběžně, odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci. Přeplatky na stravném jsou vyúčtovány a vráceny v hotovosti nebo zpět na účet na konci školního roku.

 3. Platba stravného

1) Inkasem (bezhotovostní placení z účtu ČS a.s. nebo u jiné banky). Je nutné dát souhlas s inkasem na sběrný účet školní jídelny u ČS a.s. 

číslo účtu: 0100252731/0800, variabilní symbol bude přidělen v kanceláři školní jídelny, vše po dohodě s vedoucí ŠJ.

2) Bankovním převodemplatba obědů se provádí zadáním trvalého příkazu u kterékoliv banky na hodnotu 21obědů – splatnost je k 25.dni v měsíci na následující měsíc (platba na září se provede 25.srpna) – trvalý příkaz zadejte na účet ŠJ:  35-78610319/0800 uveďte jméno a variabilní symbol – VS bude přidělen v kanceláři ŠJ.

3) Poštovní poukázkou

4) Výjimečně  v hotovosti v kanceláři ŠJ (upřednostňujeme bezhotovostní platbu). 

Dietní stravování neposkytujeme, individuální stravování je však možné zajistit po dohodě s vedoucí ŠJ.   

V Praze dne 1.9.2022

Kubálková Zdeňka, vedoucí školní jídelny