ředitel, jednatel a pedagog

zástupce ředitele a pedagog

Mgr. Pavel Šafránek

Ing. Josef Filip

reditel@zs-smolkova.cz

filip@zs-smolkova.cz

výchovný poradce, pedagog

Mgr. Dana Pěknicová

peknicova@zs-smolkova.cz

školní metodik prevence, pedagog

Mgr. Lucie Lavická (Petříková)

lavicka@zs-smolkova.cz

pedagog

Bc. Hana Bretšnajdrová

bretsnajdrova@zs-smolkova.cz

pedagog

Ing.,Bc. Stanislava Cibulková

cibulkova@zs-smolkova.cz

pedagog

Černá Miroslava

cerna@zs-smolkova.cz

pedagog

Dušková Marta

duskova@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Holá Eva

hola@zs-smolkova.cz

Mgr. Jobek Tomáš

jobek@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Kračmanová Eva

kracmanova@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Kutheilová Marie

kutheilova@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Pečená Lucie

pecena@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Petříková Eva

pedagog

petrikova@zs-smolkova.cz

pedagog

Proche Dagmar

proche@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Říhová Kateřina

rihova@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Soukupová Blanka

soukupova@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Šafaříková Ivona

safarikova@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Šimurková Lýdia

simurkova@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Tomášková Anna

tomaskova@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Trnková Jana

trnkova@zs-smolkova.cz

pedagog

Ing. Vodičková Denisa

vodickova@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Vojta Václav

vojta@zs-smolkova.cz

pedagog

Mgr. Vojtová Veronika

vojtova@zs-smolkova.cz

Speciální pedagog

Mgr. Bc. Petra Kinclová Vondrušková

kinclova@zs-smolkova.cz / Konzultační hodiny v úterý 14 – 16 hodin po předchozí domluvě

asistent pedagoga

Zdena Černá

cernaz@zs-smolkova.cz

asistent pedagoga

Hana Nytlová

nytlova@zs-smolkova.cz

asistent pedagoga

Ludmila Hanzlíková

hanzlikova@zs-smolkova.cz

asistent pedagoga

Monika Marušková

maruskova@zs-smolkova.cz

asistent pedagoga

Eliška Jašková

jaskovak@zs-smolkova.cz

vedoucí vychovatelka – školní družina

Mgr. Blanka Soukupová

soukupova@zs-smolkova.cz, +420 778 709 803

vychovatelka – školní družina

Bc. Zuzana Kadlecová

kadlecova@zs-smolkova.cz, +420 777 600 432

vychovatelka – školní družina

Bc.Radka Pokorná

pokorna@zs-smolkova.cz, +420 777 600 432

vychovatelka – školní družina

Eliška Schmittová

schmittova@zs-smolkova.cz, +420 777 600 432

vychovatelka – školní družina

Soňa Zajnullina

zajnullina@zs-smolkova.cz, +420 777 600 432

školská rada

Mgr. Vojtová Veronika

vojtova@zs-smolkova.cz

školská rada

Mgr. Jobek Tomáš

jobek@zs-smolkova.cz

školská rada

Louali Andrea

školská rada

Ing. Lukeš Josef

školská rada

Rychlý Jakub

rychly.jakub@praha12.cz

vedoucí školní jídelny

Zdena Kubálková

jidelna.zs@zs-smolkova.cz,

+420 241 710 819 a +420 778 709 802

pověřenec pro GDPR

Mgr. Jana Vlková

vlkova@zs-smolkova.cz, +420 607 668 669

funkcejménoemaillinka
ředitel, jednatel a pedagogMgr. Pavel Šafránekreditel@zs-smolkova.cz241 470 642
zástupce ředitele a pedagogIng. Josef Filipfilip@zs.smolkova.cz33
ekonom a personalistaKamila Přádovápradova@zs-smolkova.cz23
vrátnice školy
výchovný poradce a pedagogMgr. Dana Pěknicovápeknicova@zs-smolkova.cz776 005 955
školní metodik prevence a pedagogMgr. Lucie Lavická (Petříková)lavicka@zs-smolkova.cz24
pedagogBc. Hana Bretšnajdrovábretsnajdrova@zs-smolkova.cz34
pedagogIng. Bc. Stanislava Cibulkovácibulkova@zs-smolkova.cz34
pedagogMiroslava Černácerna@zs-smolkova.cz27
pedagogMarta Duškováduskova@zs-smolkova.cz37
pedagogMgr. Eva Holáhola@zs-smolkova.cz24
pedagogMgr. Tomáš Jobekjobek@zs-smolkova.cz32
pedagogMgr. Eva Kračmanovákracmanova@zs-smolkova.cz34
pedagogMgr. Marie Kutheilovákutheilova@zs-smolkova.cz35
pedagogMgr. Lucie Pečenápecena@zs-smolkova.cz28
pedagogMgr. Eva Petříkovápetrikova@zs-smolkova.cz32
pedagogDagmar Procheproche@zs-smolkova.czN/A
pedagogMgr. Kateřina Říhovárihova@zs-smolkova.cz37
pedagogMgr. Blanka Soukupovásoukupova@zs-smolkova.cz27
pedagogMgr. Ivona Šafaříkovásafarikova@zs-smolkova.czN/A
pedagogMgr. Lýdia Šimurkovásimurkova@zs-smolkova.cz37
pedagogMgr. Anna Tomáškovátomaskova@zs-smolkova.cz28
pedagogMgr. Jana Trnkovátrnkova@zs-smolkova.cz34
pedagogIng. Denisa Vodičkovávodickova@zs-smolkova.cz35
pedagogMgr. Václav Vojtavojta@zs-smolkova.cz32
pedagogMgr. Veronika Vojtovávojtova@zs-smolkova.cz28
speciální pedagogMgr. Bc. Petra Kinclová Vondruškovákinclova@zs-smolkova.czN/A
asistent pedagogaZdena Černácernaz@zs-smolkova.cz25
asistent pedagogaHana Nytloványtlova@zs-smolkova.cz25
asistent pedagogaLudmila Hanzlíkováhanzlikova@zs-smolkova.cz25
asistent pedagogaMonika Maruškovámaruskova@zs-smolkova.cz25
asistent pedagogaEliška Jaškovájaskovak@zs-smolkova.cz25
vedoucí vychovatelka - školní družinaMgr. Blanka Soukupovásoukupova@zs-smolkova.cz+420 778 709 803
vychovatelka - školní družinaBc. Zuzana Kadlecovákadlecova@zs-smolkova.cz+420 777 600 432
vychovatelka - školní družinaBc. Radka Pokornápokorna@zs-smolkova.cz+420 777 600 432
vychovatelka - školní družinaEliška Schmittováschmittova@zs-smolkova.cz+420 777 600 432
vychovatelka - školní družinaSoňa Zajnullinazajnullina@zs-smolkova.cz+420 777 600 432
školská rada
vedoucí školní družinyZdena Kubálkovájidelna.zs@zs-smolkova.cz+420 778 709 802 a +420 241 710 819
pověřenec pro GDPRMgr. Jana Vlkovávlkova@zs-smolkova.cz+420 607 668 669