DUBEN 2024

Po velikonocích jsme si vyprávěli, co kdo zažil a prožil.
Naše škola se opět otevřela budoucím prvňáčkům k zápisu. Pro tuto příležitost jsme vyráběli uváděcí dárečky. Navlékali jsme barevné korálkové náramky.
Ve čtvrtek 4. dubna jsme společně navštívili knihovnu na Novodvorské. Jako pozornost paní knihovnici účastníci nakreslili obrázky z knih, které slyšeli v průběhu března, kdy probíhala prezentace nejoblíbenějších knih. V knihovně jsme nebyli poprvé, proto jsme se v ní cítili jako doma. S paní knihovnicí jsme si popovídali o jaru. Zopakovali jsme si, jak se lehce orientovat mezi knihami. Na závěr jsme si v útulném prostředí mohli půjčit vybranou knihu a nakouknout do ní.
V dubnu jsme se v naší etapové hře „Letem světem za deset měsíců“ dostali do Středomoří. Společně jsme si povídali o zajímavostech Středomoří. Do mapy jsme si zakreslili státy třech kontinentů, které obklopují Středozemní moře. Blíže jsme se podívali na ostrovní stát Maltu.
Ani pracovní sešit „Hravá školní družina“ neležel ladem. V kapitole „Jaro“ jsme nejdříve pracovali na zahrádce a poté se pobavili na pouti. Pohráli jsme si s čísly, písmenky, procvičili prvouku i bystrou hlavu, kdy jsme třeba hledali název zeleniny ukrytý ve větě. Za dobrovolný domácí úkol dostali účastníci vymyslet s rodiči větu, kde bylo tentokrát ukryté ovoce. Přinesené rébusy jsme si společně vyluštili. Každý splněný úkol byl odměněn korálkem pro konkrétní družstvo v etapové soutěži.
Jaro láká na rodinné výlety. Tohle téma nás zaujalo, tak jsme si nakreslili nebo namalovali obrázek na téma „Jedeme na výlet“. Hlavním motivem na obrázku byl jakýkoliv dopravní prostředek. Vedlejším motivem jarní cesta nebo cíl výletu.
16. dubna jsme přivítali v naší družince maminku Danečka Khanha. Danečkova rodina se vrátila z velkého výletu po Japonsku. Maminka Danečka nám přinesla k promítnutí řadu fotografií a videí, ke kterým jsme si vyslechli zajímavý komentář. Touto cestou děkujeme za krásný příspěvek k naší etapové hře „Letem světem za deset měsíců“.
22. dubna jsme si připomněli, jak je důležité myslet na naši planetu. Den Země je důvodem k edukaci a tvoření. Na Čt Edu jsme si pustili dokument o lese. Povídali jsme si o funkci stromů a možnostech, jak můžeme začíst šetřit naši planetu přímo v našich domácnostech. Kolektivně jsme vytvořili 3D plakát “Stromy-plíce naší planety“, který byl k vidění na chodbě školy.
V průběhu měsíce dubna jsme si oblíbili písničku „Budu jejich Ochráncem“ (interpreti Mirai, David Stypka, Petr Bende…). Tato písnička krásně navázala na březen měsíc knih. Opět jsme si připomněli, jak je důležité číst a tím nechat žít nejen naše národní pohádky. Více jsme se věnovali pohádce „O Zlatovlásce“. Poslechli jsme si audio i video verzi. Namalovali obrázky a odvyprávěli pohádku po týmech.

V po obědovém čase jsme mimo jiné četli knihu od Ivana Klímy „Kokrhající hodiny“. Pokud počasí přálo, trávili jsme čas na školním hřišti sportem a hrou. V opačném případě jsme si hráli ve třídě (kolektivní, deskové, stolní, námětové hry….)

BŘEZEN 2024

Březen je měsíc knihy, proto měsíční akce oddělení číslo 4 byla prezentace knih. Každý den, předem vybraný účastník, přinesl svou oblíbenou knihu. Knihu nám popsal a část knihy jsme přečetli.
V rámci oslav 40 let výročí školy proběhl celoškolní projekt “Ponožky na míru pro ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12”. Žáci celé školy podle pokynů navrhli vzhled ponožek. Vítězné ponožky budou vyrobeny a nabídnuty k prodeji na Zahradní slavnosti v červnu. Naše oddělení se k projektu připojilo.
Jaro se po roce vrátilo a my jsme si ho namalovali. Větvičky kočiček (technika: vodové barvy, temperové barvy) zdobí hlavní chodbu od šaten ke družině. Velikonoční kuřátka (technika: vodové barvy, pastelka, koláž) jsou vystavena na nástěnce u našeho oddělení. K MDŽ-Srdíčka a ornamenty jsme vyrobili přáníčko technikou: tuš, vodové barvy, stříkání barvy. Volná tvorba na téma Velikonoce proběhla ve formě dílničky, kde účastníci měli k dispozici různé materiály i postupy. Kdo měl zájem mohl si vytvořit velikonoční dekoraci podle svého přání. 7. března celá družina navštívila Modřanský biograf. Promítal se film Wonka.
V pracovním sešitě “Hravá školní družina” jsme v kapitole “Vyčistíme les” pomohli Máje. a Tomovi roztřídit odpad, který na kraji lesa vysypal soused Špindíra. Tím, že jsme dali odpad do správných kontejnerů, jsme vyluštili tajenku, jak byl soused potrestán: Zaplatil pokutu. Také jsme si podle podle vyobrazených situací povídali, jak se v lese máme správně chovat a naopak nemáme. Dále jsme k obrázkům doplňovali názvy chráněných rostlin a živočichů. V následující kapitole s názvem “Velikonoce-svátky jara” jsme si povídali jaké velikonoční zvyky dodržují Mája s Tomem. Hledali jsme rozdíly mezi dvojicí obrázků. Vyprávěli jsme si, jaké velikonoční zvyky se dodržuji v různých domácnostech. Hledali jsme a pojmenovávali jarní květiny. Brzy zjara příroda ožívá – spojovali jsme od čísla 1 do čísla 50 obrázek s překvapením. Vybarvovali jsme kraslici podle vzoru.
Ve hře “Letem světem za 10 měsíců” jsme se tentokrát zatoulali do Thajska. Ukázali jsme si zeměpisnou polohu na mapě, hlavní město, vlajku, poslechli jsme si hymnu… Nakreslili jsme si thajský trh na vodě. Podívali jsme se na dokument ČT Edu, kde jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o téhle zemi.
Jako obvykle jsme za příznivého počasí trávili čas hrou a sportem na školním hřišti. Za deště jsme zůstávali ve třídě, kde jsme si hráli a také jsme si třeba zacvičili protahovací cviky na záda.
Vychovatelka Radka a celé oddělení Žabiček

ÚNOR 2024

Hned v úvodu měsíce jsme si odpočinuli týden na jarních prázdninách, které navazovaly na jednodenní prázdniny pololetní. Po návratu jsme si povídali, co kdo zažil a viděl. Ten nejzajímavější zážitek každý nakreslil pastelkami.
14.2. jsme žili svátkem sv. Valentýna. Povídali jsme si o historických kořenech svátku i legendách. Vyrobili jsme krásné valentýnská přání.
15.2. jsme sportovali a hráli pohybové hry s míčem i bez v tělocvičně. V pracovním sešitě “Hravá školní družina” jsme v kapitole “Jak plyne čas” procvičovali například: roční období, měsíce, dny v týdnu i určování hodin, doplňovali pranostiky, které týkaly zimy a prodlužující se dne, převyprávěli jsme si pohádku “O dvanácti měsíčkách”…
Celý měsíc nás provázelo téma Masopustu. Četli jsme si z knihy “Hravé lidové tradice” od Radky Kneblové. Znalosti jsme si upevňovali s pomocí různých hravých úkolů na dané téma. Vybarvili jsme připravené omalovánky klasických masopustních masek. To vše vyvrcholilo samotným karnevalem. 21.2. jsme společně s 3. oddělením tančili, soutěžili a hráli hry. Odděleně jsme měli v programu občerstvení a “Masopustní kvíz”, kde jsme si ověřili, jaké informace nám zůstaly v hlavičkách. První tři nejrychlejší vyplněné kvíz byly odměněny větší odměnou, ostatní menší. Vyhlášení vítězů a předání diplomů a cen proběhlo následující den.
V etapové hře ”Letem světem za 10 měsíců” jsme navštívili Asii. V Japonsku jsme navrhovali tradiční oblečení – kimono. V Indii jsme oblékli slona do ozdobné deky. Každou zemi jsme si ukázali na mapě, poslechli si hymnu, prohlédli si vlajku, seznámili se s místními zajímavostmi.
Během měsíce února jsme měli několikrát narozeninovou oslavu. Oslavenci jsme popřáli vše nejlepší do dalšího roku, on rozdal přinesené sladkosti a společně jsme si zahráli oblíbenou hru se židličkami.
V poobědovém relaxačním okénku jsme si stále, na přání dětí, četli druhý díl minisérie věnované financím (Aby vám peníze dobře sloužily a nikam neuletěly). Obě knihy autorky Denisy Proškové dětem objasňují základní finanční pojmy.
Jako vždy, když počasí dovolilo, trávili jsme odpoledne sportem a hrou na školním hřišti. Kde počasí nepřálo, protáhli jsme se při jógové sestavě na pohádkovou písničku “Dělání” nebo si volně hráli ve třídě.
29.2. jsme podruhé v měsíci navštívili tělocvičnu, tentokrát společně s 3.oddělením. Hráli pohybové hry na principech cirkusové pedagogiky pod vedením vychovatelky Soni. Ve vzduchu je niž cítit jaro, na které se všichni moc těšíme.
Vychovatelka Radka a celé oddělení Žabiček

LEDEN 2024

Po návratu z vánočních prázdnin pro nás ještě vánoční čas neskončil. Společně jsme si zahráli hru na principu hry Aktivity “Kouzlo Vánoc”. Hru o vánočním putování, která rozvíjí povědomost týkající se Vánoc a příběhu tří králů. Téma tří králů jsme sledovali také v pořadu Zpívánky a Chaloupka na vršku. 4.1. proběhla hra, kde Žabičky hledaly správné odpovědi na otázky spojené s Vánocemi. Hra se konala na chodbě školy a ukončila tak vánoční čas v družině.
Naše celoroční etapová hra nás v lednu přivedla do míst, kde zima nikdy pořádně nekončí. V Himalájích jsme potkali výpravu, která se chystala na vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest. V puštěném dokumentu a následné práci s pracovním listem jsme prozkoumali jejich nutnou výbavu pro výstup na “Střechu světa”. V Himalájích je prý možné potkat Yetiho. Povídání o něm bylo zajímavé a obrázky velkého sněžného muže se Žabičkám povedly. Dalším místem zastavení byla Antarktida. Světadíl, kde trvale nežijí žádní lidé, ale můžeme tam potkat tučňáky (ty jsme si také namalovali). Ty na opačném severním pólu, v arktických oblastech potkat nemůžeme, tady jsou doma lední medvědi. Arktida nás zaujala životem Eskymáků, polárníků i zvířaty. Antarktida zase velmi nízkými teplotami a životem tučňáků.
Aby jsme si procvičili rozmístění kontinentů, vybarvili jsme si pracovní list. Každý kontinent dostal jednu barvičku. Navázali jsme týmovou hrou. Úkolem bylo přiřadit stát na správný kontinent, kde se nachází. Pomůckou byla mapa a naše barevné světadíly.
18.1. se změnila naše družina v objevitelskou výpravu složenou z několika skupin. Cílem průzkumníků bylo najít nový druh zvířat. Úkol to nebyl snadný. Postupovalo se pomalu, plnilo se předem dané zadání. Vymyslet a nakreslit zvíře vždy takové, aby se ve skupině neopakovalo. Předvést zvíře pomocí pantomimy před celou třídou. Pomocí hry “Molekuly” vytvořit novou výpravu v počtu tří členů (Aby se opět neopakovala ve skupince stejná zvířata). A konečně vymyslet název a zvíře složené s původních třech. A tak na světlo světa přišly nové druhy zvířat s názvy Pepakoč, Živlkček, Tučmotdal, Pakovlč či Kráčenka.
V pracovním sešitě Hravá školní družina jsme v kapitole “Zima”, v podkapitole “Veselá zima”, pozorovali ptáčky na krmítku, spojovali jsme je s jejich názvy. Kreslili jsme ptáčky, kteří u nás přezimují. Ptáčky jsme vystavili na nástěnku v chodbě spojující šatnu a jídelnu. Z dalších chvilek tvoření vznikly zimní mozaiky (anilínové barvy). Společně jsme po skupinkách vytvořily domečky, ulice a město z krabic a krabiček, které jsme vystavit pod schody při vstupu do školní družiny.
Veselá zima v pracovním sešitě nás na chvilku přenesla do ilustrovaného světa, kde jsou kupy sněhu. Povídali jsme si o zimních sportech, o důležitých ochranných pomůckách nejen při lyžování, řešily jsme zimní tajenku a uhodli hádanku, ve které byl schovaný “sněhulák”. Taky jsme si pomocí obrázků popsali, jak můžeme doma vyrobit krmítko pro ptáčky ze sádla a oříšků. Další podkapitola “Jdeme do divadla” nás vzala do světa divadelních pohádek a divadla samotného. Připomněli jsme si, jak se máme slušně chovat v divadle. Vyprávěli jsme si jaké známe pohádkové postavy. V sešitě jsme si některé vybarvili. Procvičili jsme si antonyma k připraveným přídavným jménům, například: malý x velký, špinavý x čistý.
Pohádky nás provázely i v době poobědového odpočinku. Četli jsme si z knihy “Jak to bylo dál” od autorky Ivony Březinové. Protože ubývá dětí, které klasické pohádky znají, nejdříve jsme si pověděli, jak to bylo od začátku třeba se Zlatovláskou, Sněhurkou či Popelkou. Dále jsme si četli se sbírky národních pohádek a z knihy “Nezapomenutelná panenka” z cyklu “Slepičí polévka pro dětskou duši”. Ke konci měsíce jsme se, pomocí knihy “Kde rostou peníze?” od autorky Denisy Proškové, začali seznamovat se světem financí. Knihou nás provázel druhák Adam a jeho mladší sestra Adélka, jejich rodiče také formou pohádek zvířecích rodin Veverkových a Medvídkových.
V průběhu měsíce jsme dvakrát navštívili tělocvičnu, kde jsme hráli míčové a pohybové hry. Počasí v lednu bylo zimně mrazivé a nevlídné, přesto párkrát jsme využili slunečného počasí a proběhli se po školním hřišti. Jinak jsme trávili čas ve třídě volnou hrou se spolužáky (námětové, stolní, deskové hry), samostatným tvořením nebo kolektivní hrou (například hra na principu Binga: “Dávej bacha aneb Bezpečný start do života”).
24.01. nás ve družice navštívila naše bývala spolužačka Hanička (Vu Noc Bao). Společně jsme zavzpomínali na dobu, kdy s námi chodila do školy, poslechli si její vyprávění o nové škole a také nám s chutí pomohla vytvořit svůj domeček do města pod schody. Jak vidíte, měsíc leden byl opravdu pestrý. Únor nás hned na počátku přivítá Jarními prázdninami a pak se můžeme těšit třeba na Masopustní karneval.

Tak tedy hezké Jarní prázdniny. Vychovatelka Radka P. a družina Žabiček.

PROSINEC 2023

Ve středu 9.12. již tradičně proběhl v naší škole Vánoční jarmark, který zajišťovala školní družina. Je to vždy vyvrcholení velké snahy dětí a vychovatelek. Aby se jarmark líbil a bylo všeho dostatek, mění si třídy již během října ve výtvarné dílničky, kde se vyrábějí výrobky určené právě na Vánoční jarmark. Touto cestou děkuji za Vaše ocenění a Vánoční jarmark jste navštívili. Jsme vždy rádi, že můžeme přispět k atmosféře adventního času.
Adventní čas by měl být časem zklidnění, rozjímání o uplynulém roce a čekání na příchod Ježíška. Po Vánočním jarmarku nám zklidnění přišlo přirozeně samo. V naší
pravidelní siestě po obědě jsme četli napínavou knihu KOUZELNÝ KALENDÁŘ. Tento adventní příběh napsal známý norský spisovatel Jostein Gaarder. Hlavní hrdina knihy Jáchym se snaží objasnit záhadu kolem zmizení dívky Elisabet, která se vydala na cestu časem i prostorem do Betléma, kde se právě narodil Ježíšek. Kniha náš vtáhla svým dějem do dávné atmosféry poutníků do Betléma. Kousek příběhu se povedlo dětem i namalovat. Obrázky jsme si vystavili na nástěnku.
V pracovním sešitě “Hravá školní družina” jsme četli, počítali, luštili rébusy i tajenky, spojovali číselné řady do obrázků, vybarvovali…. A to vše na téma kapitol “Mikuláš s čertem a andělem “ a “Těšíme se na Vánoce”.
Vyprávěli jsme si legendy spojené s prosincovými daty v kalendáři. Přiblížili jsme si postavy Mikuláše, Barborky i Lucie. Větvičky Barborek jsme si také pořídili do třídy.
Během měsíce jsme dvakrát navštívili les a místní ZOO koutek, kam jsme donesli tvrdé pečivo pro kozičky. Počátkem prosince Prahu pokryla bílá peřina, která po pár dnech opět zmizela a přišlo až jarní počasí. Proto jsme měli možnost užít si les jak při sněhové nadílce i při hrách na lesním hřišti.
20. prosince proběhla v oddělení Žabiček Vánoční besídka. Po roce přišli opět na řadu vánoční zvyky. Rozkrajovali jsme jablko, pouštěli skořápkové lodičky a letos jsme vyplňovali Vánoční kvíz. Nemohlo chybět slavnostní občerstvení, koledy, vánoční hry a nadílka. Letošní nadílka byla bohatá a dětem udělala velikou radost. Pod stromečkem našli panenky a příslušenství, vojáčky s výbavou, stolní hru, bublinkovač, míče… atd. Opět srdečně děkuji rodinám dětí za bohaté pohoštění.
V prosinci jsme třikrát navštívili tělocvičnu. Naučili jsme se Čertí honěnou doprovázenou básničkou. Protože jsme na besídce pod stromečkem našli také měkké míče, poslední návštěvu tělocvičny v tomto kalendářním roce jsme využili k míčovým hrám.
Rok se s rokem sešel a my vítáme nový letopočet. Přejeme Vám všem, aby tento rok přinesl jen samé hezké chvíle.

Vychovatelka Radka P. a družina Žabiček.

LISTOPAD 2023

Počátek listopadu je opředen tajemstvím, kdy se potkávají světy živých a mrtvých. Téma smrti nás přeneslo v naší celoroční hře až do Mexika. Povídali jsme si, jak Den mrtvých slaví Mexičané. Nakreslili jsme si jejich legendární zdobené cukrové lebky. Mexiko jsme si ukázali na interaktivní mapě. Ta nám prozradila: kde se Mexiko nachází, jaké má hlavní město, jakou řečí se tam mluví… Dále jsme se podívali do Itálie. Kde jsme se mimo jiné seznámili se sopkou Vesuv. Namalovali jsme si její výbuch. V Řecku jsme třeba bloudili v labyrintu, kde byl uvězněn Minotaurus, netvor s býčí hlavou a lidským tělem. V pracovním sešitu “Hravá školní družina” jsme plnili úkoly v kapitole Podzim. V podkapitole Podzimní sklizeň jsme byli na poli, na vinici i v sadu. Také jsme poznávali různé plodiny a polní zvířata. V podkapitole U lékaře jsme měli možnost zopakovat téma prevence nemoci, první pomoc, vybavení lékárničky či lékařské ordinace. V naší jógové chvilce jsme si například přečetli pohádku O medvídkovi a společně si zacvičili jógové pozice lesních zvířátek. V listopadu jsme po obědě odpočívali s knihou “Jak daleko je slunce”. Diskutovali jsme například na téma svoboda a věrnost. Poslouchali jsme “Vyšehradské mýty a další staré pověsti”. Kde jsme slyšeli vyprávění o Krokovi a jeho dcerách, o Bivojovi, Přemyslu Oráči, Zlaté kolébce a další pověsti. Začetli jsme se do knihy “Bláznivá škola” , kterou přinesla na ukázku Johanka. Autor Lukáš Pavlásek v knize líčí ztřeštěné příběhy různých postav z jedné bláznivé školy. Přečetli jsme také kapitolu o holčičce, která vyráběla roboty. Při této příležitosti jsme si povídali o vzniku slova robot. Vyprávění bylo zároveň indicií k domácímu úkolu. Žáci ve spolupráci s rodiči měli za úkol zjistit jména bratrů, kteří dali toto slovo celému světu. Za splněný úkol si každý přidal korálek do sklenice v barvě svého družstva (celoroční hra). 11.11. měl svátek Martin. Připomněli jsme si legendu o svatém Martinovi. Martina bílém koni jsme si namalovali anilínovými barvami a tuší. Tvořit jsme nepřestávali celý listopad. Na Vánoční jarmark jsme tvořily kolíček ve tvaru medvídka, ozdobičku muchomůrky a vánočního trpaslíka, skleněný svícen, korálkové náramky, papírový betlém. 22.11. proběhla akce 4. oddělení “Přefukovaná”. Tuto hru znali druháci už z minulého školního roku. Těší se velké oblibě. Sportovní výkony byly skvělé a atmosféra byla vzrušující.
Po sportovním výkonu proběhla malá oslava na počest vítězů a všech zúčastněných. 23.11. byly slavnostně rozdány diplomy a ceny. 30.11. naši školní družino divadélko s představením “Doktorská pohádka”. Klasická pohádky od Karla Čapka se všem líbila.

Pokud nám listopadové počasí dovolilo, tak v čas od 14 do 15:15 jsme trávili hrou a sportem na školním hřišti. Koncem listopadu Prahu zasypal sníh, proto jsme se vydali do lesa a donesli do zooparku tvrdé pečivo pro tamní kozy. Přejeme Vám klidný adventní čas a srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který se již tradičně bude konat v prostorách školní jídelny ve středu 13.12. od 14:30 do 17:00 hodin.
Vychovatelka Radka a celá třída Žabiček.

ŘÍJEN 2023

Pokračovali jsme v celoroční hře “Letem světem za 10 měsíců”. Na mapě Evropy jsme vyznačili Českou republiku. Připomněli jsme si již nabyté znalosti z předešlého roku (hlavní město,
státní znaky, atd.). Také víme, že naše území bylo historicky spojeno se Slovenskou republikou. Na Slovenskou republiku jsme se podívali blíže. Našli jsme hlavní město Bratislavu, řeku Dunaj a Bratislavský hrad jsme si nakreslili. Poslechli si slovenskou hymnu a blíže se seznámili se slovenskou vlajkou. Rodný jazyk spolužáka Masthana je francouzština. Na mapě jsme si proto našli Francii a popovídali jsme si o ní. Poslechli jsme si státní hymnu, na mapě vyznačili Paříž a namalovali si Eiffelovu věž. Moc rádi pracujeme s interaktivní mapou, která nám každou zemi přiblíží zábavnou formou.
Pracovní sešit “Hravá školní družina” nás opět provázel i v říjnu. Dokončili jsme kapitulu “Zpátky do školy”. Povídali jsme si o přátelství, malovali svého kamaráda/kamarádku. Další kapitola “Tajemství lesa” nám otevřela téma: podzimní les, lesní zvířátka, jedlé i nejedlé houby, plody keřů i stromů. Luštili jsme tajenku, malovali panáčky z kaštanů, doplňovali lidové přísloví s odkazem na les (vysvětlovali jsme si jejich souvislosti s lidovou moudrostí). Tradičně dodržujeme polední klid, kdy čteme různé knihy. Počátkem měsíce jsme dočetli dětský cestopis “Felix na návštěvě u dětí z celého světa”. Nová kniha “Jak daleko je slunce” od Ivana Klímy je poetické vyprávění. Tato kniha nám pohádkovou formou odpověděla na zvědavé dětské otázky o světě. Autor je výsostný vypravěč, který přístupným jazykem vysvětluje například původ světla, cenu vzduchu, ale i důležitost přátelství a úcty k druhému člověku a k přírodě kolem nás.
Rádi tvoříme a zdobíme školu svými pracemi, proto jsme s nadšením přijali výzvu a vytvořili podzimní motiv. Kolektivně jsme připravili podklad (tupování houbičkou podzimními barvami) pro ježky (kresba kombinovaná koláži z krepového papíru), které vytvořil každý žák sám. Na přelomu měsíců říjen a listopad bude ve škole probíhat akce FESTIVAL DÝNÍ. Pro tuto příležitost jsme namalovali strašidelné dýně na nástěnku. Výtvarné tvoření pokračovalo a vznikali unikátní výtvory jako strukturované obrázky podle vlastní fantazie, strašidelné obrázky vytvořené různou technikou.
Jóga nás baví. Protáhli a posílili jsme si tělíčka při známé jógové sestavě podle “Lali”. Nově jsme začali cvičit sestavu na písničku “Dělání” z pohádky “Princové jsou na draka”. 16. října proběhla celoškolní akce “Pyžamový den”. Společně s paní učitelkou Blankou Soukupovou jsme přespávali ve škole, aby jsme si Pyžamkový den pořádně vychutnali. Když odešli poslední lidé a škola potemněla, tak to teprve začala ta správná zábava. Pustili jsme si na projektoru kino, sestřih naší podzimní školy v přírodě. Prošli jsme tmavou školou, kdy tma vyčaruje ze známých prostor, prostor tajemně strašidelný. Došli jsme i do pater, které jsme před tím ještě nepoznali, protože zde jsou třídy druhého stupně. Nejoblíbenější část spaní ve škole byla pravděpodobně večeře, voňavá a teplá pizza. Spaní samo o sobě je velké dobrodružství, na které budou děti vzpomínat dlouho :-). Ráno byla parádní snídaně. Touto cestou děkuji za výborné pohoštění, o které se postarali šikovné maminky. Po snídani se zasedlo k učení, samozřejmě ještě v pyžamu ;-).
19. října proběhal akce našeho oddělení “Sportovní den” v tělocvičně. Oddělení se rozdělilo do dvou družstev. Soutěže probíhali s míčky i bez. Zdokonalovali jsme se ve spolupráci v týmu, učili se pravidla fair-play. Říjnové počasí stále přálo venkovním aktivitám. Často jsme odpoledne trávili na školním hřišti, ale také procházkou do lesa a hrou na lesním hřišti. Ve třídě jsme hráli kolektivní hry, například Živé pexeso, Tichou poštu, na sochy či Židličkovanou. Barevný podzim je na svém vrcholu. Pomalu se překulí do dušičkové nálady a na nás už čeká čas, kdy se třída promění v dílničky. Budeme se chystat na školní Vánoční jarmark, který proběhne ve středu 13.12..

Vychovatelka Radka a celá třída
Žabiček.

ZÁŘÍ 2023

Po prázdninách se Žabičky vrátily do školy už jako druháci. Proto byl rozjezd letošního školního roku mnohem jednodušší než loni. Žáci už vše znali, jen si to trochu museli připomenout.
Do našeho oddělení jsme přivítali posilu v podobě čtyř holčiček ze třetí třídy.

První týden byl ve znamení adaptace zpět na školu. Povídali jsme si o prázdninách. Kreslili jsme vzpomínky na prázdniny i zajímavé okamžiky z prvních dnů ve škole. Připomněli jsme si, jak se chováme ve škole i mimo školu. Četli jsme si příběhy s poučením. Hráli jsme různé hry zaměřené na stmelení kolektivu a poznávání se navzájem. Aby jsme si dobře zapamatovali, že patříme do oddělení Žabiček, každý si nakreslil svoji žabku. Tu jsme zalaminovala a rozvěsila kolem umyvadla ve třídě.

Tento rok nás opět čeká celoroční etapová hra, tentokrát na téma “LETEM SVĚTEM ZA 10 MĚSÍCŮ”. Proto jsme jako první knížku tohoto školního roku začali číst “Felix na návštěvě u dětí z celého světa”. Kde Felix je ztracený plyšáček, který cestuje po světě a domů posílá dopisy z celého světa.

Etapová hra již začala. Proběhlo seznámení s pravidly, hodnocením, odměnami, rozdělení do týmů. Máme čtyři týmy (červený, žlutý, zelený, modrý). Každý tým má svou skleněnou nádobu, do které přidáváme (někdy se mohou i odebírat) korálky za splněné úkoly. Úkoly jsou různorodé. Patří do nich i organizační věci, například včasné předání oznámení rodičům v notýskách. Tento měsíc jsme v rámci cesty kolem světa začali ještě prázdninově a vymysleli jsme svou zemi fantazie. Seznámili jsme se s interaktivní mapou. Kde také sledujeme dobrodružnou cestu králíčka Felixe. Dále jsme pracovali s mapou Čech, kde jsme si ukazovali zábavné názvy měst a obcí. Do slepé mapy si žáci umístili Prahu a Brno.

Tento rok má naše škola 40. narozeniny. Proto bude každý měsíc probíhat nějaká zajímavá akce. Na měsíc říjen se chystá Pyžamová párty, které se zúčastní v dopoledních hodinách celá škola. Během září ve družině proběhla výzva na téma “Navrhni své pyžamo”. Práce celé družiny byly velice vydařené. Návrhy pyžamek zdobí nástěnky na chodbě školy. 15. září jsme se loučili se spolužačkou Haničkou, která odchází ze školy z důvodu stěhování. Odpoledne bylo plné her a občerstvení. Haničce jsme popřáli v nové škole mnou úspěchů, hodně kamarádek a hodné paní učitelky.

Akce oddělení pro měsíc září bylo cestopisné povídání o životě dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Žáci se seznámili z jeho životem od narození do smrti. Viděli dokumentační fotografie, např. Rodného domu; domu, kde strávil roky svého života od 2 do 14 let; osobní věci. Akce byla rozdělena do tří částí: promítání životopisu, četba pohádky “Ošklivé káčátko” a výtvarná dílnička, kde žáci pracovali ve skupině a vyráběli “ošklivé káčátko” a krásnou labuť.

V září jsme se těšili hezkému počasí, proto jsme každý den chodili mimo stěny budovy školy. Čas jame trávili procházkami do lesa a hrou na lesním hřišti, nebo hrou a sportováním na školním pozemku. Oddechové chvíle ve třídě jsme rádi využili k volným hrám.

Poslední zářijový týden patřil Škole v přírodě na Orlíku. I tady mimo školní výuku probíhal program jako ve družině. Například jsme pracovali s sešitem “Hravá školní družina pro 2.třídu”. Tento pracovní sešit žáci již znají z minulého roku. Nenásilnou formou si upevňují vědomosti, které získali ve vyučování. V Den české státnosti 28. září, jsme si připomněli život a smrt českého patrona sv. Václava prezentací na dané téma. Také jsme využili příležitosti, že mají Žabičky s sebou plyšáky a v rámci četby o králíčkovi Felixovi jsme si plyšáčky namalovali.

S přáním barevného podzimu Radka Pokorná a Žabičky