Author


All posts by admin


Vzhledem k náročné situaci související s distanční výukou nabízíme žákům 3.- 5. ročníků doučování probrané látky nebo pomoc s domácími úkoly.Kontaktní email:...
read more