Dokumenty


Školní řád

Měsíční plány

Zápis do 1.ročníku

Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova

Desatero budoucího prvňáčka

Desatero pro rodiče

VARIANTY ZÁPISU

1. Dítě do 1.třídy

PŘIHLÁŠKA do 1.r

2. Dítě s odkladem do MŠ

PŘIHLÁŠKA do 1.r    Žádost o odklad školní docházky
(potvrzení dětského lékaře a doporučení Pedagogicko – psychologické poradny doručit škole do 31.5 2022)

3. Dítě do přípravné třídy

PŘIHLÁŠKA do 0.r   Žádost o odklad školní docházky
(potvrzení dětského lékaře a doporučení Pedagogicko – psychologické poradny doručit škole do 31.5 2022)