Dokumenty


Školní řád

Zápis do 1.ročníku

Kritéria přijetí do ZŠ a MŠ Smolkova

Desatero budoucího prvňáčka

Desatero pro rodiče

VARIANTY ZÁPISU

1. Dítě do 1.třídy

Přihláška k povinné školní docházce

2. Dítě s odkladem do MŠ

Přihláška k povinné školní docházce
(potvrzení dětského lékaře a doporučení Pedagogicko – psychologické poradny doručit škole do 31.5 2022)

3. Dítě do přípravné třídy

Přihláška k povinné školní docházce
(potvrzení dětského lékaře a doporučení Pedagogicko – psychologické poradny doručit škole do 31.5 2022)