Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, Smolkova 565/8, Praha 4 – Kamýk


adresa: Smolkova 565/8, 142 00 Praha 4 – Kamýk
ředitel: Mgr. Pavel Šafránek
telefon: 241 471 362
e-mail: info@zs-smolkova.cz,
web: www.zs-smolkova.cz
IČ: 60437189 – zřízená organizace MČ Praha 12
identifikátor datové schránky‎: csfmhmf
bankovní účet: 78610319/0800

Charakteristika školy:
Naše škola se nachází v klidném prostředí uprostřed sídliště. Její poloha je výhodná, neboť zaručuje dětem bezpečnou cestu do školy i ze školy. Také vyučování je díky klidu okolo našich budov skutečně nerušené. Žákům slouží jedna plně vybavená školní dílna, odborné učebny fyziky, chemie, výtvarné výchovy, jazyků a přírodopisu. V rámci tělesné výchovy používají žáci kromě dvou tělocvičen i skvěle vybavenou posilovnu. Ve venkovním sportovním areálu máme upravena dvě hřiště na odbíjenou s umělým povrchem, dvě multifunkční hřiště s umělou trávou. Další součástí areálu je rovinka na běh krátkých tratí a doskočiště.
Školní knihovny jsou dvě – jedna ve škole a druhá vybudovaná z dotace MČ Praha 12 pomáhá zvyšovat čtenářskou gramotnost ve školní družině. Obě jsou průběžně doplňovány odbornými i zábavnými publikacemi, žáci je mohou využívat jako čítárnu i studovnu a při studiu využívat i počítač připojený na internet.
Aktivně se zúčastňujeme turnajů a soutěží pořádaných v rámci Prahy 12 i soutěží celopražských, děti pravidelně vyjíždějí se svými vyučujícími na ozdravné pobyty,
školy v přírodě, lyžařské kurzy. V pestrém výběru školních kroužků lze najít např. deskové hry, bojové sporty a fotbal. Díky vestavbě dvou tříd MŠ do objektu ZŠ se počet tříd „mateřinky“ zvýšil na šest. Pro předškolní děti máme k dispozici přípravnou třídu.

Školská rada

Předseda ŠR – Mgr. Veronika Vojtová

Místopředseda ŠR – Mgr. Tomáš Jobek

Člen ŠR – Andrea Louali (rodič)

Člen ŠR – Ing. Josef Lukeš (rodič)

Člen ŠR – Jakub Rychlý (zřizovatel MČP12)

Člen ŠR – Jakub Němec (zřizovatel MČP12)

Školská rada se schází nepravidelně, dle aktuální potřeby.

Rada řeší záležitosti týkající se provozu školy, na své schůzky zve i ředitele školy.